xsmb thứ 2, xsmb ngày 11/04/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69356
22552
35140
15293
35010
28133
33342
65578
74436
57981
4851
2761
8993
3587
6909
2693
2363
1750
3328
7628
753
388
635
73
80
42
86
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 8;8; 3;5;6; 2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;3;6; 1;3; 3;8; 1;6;7;8; 3;3;3;

xsmb thứ 5, xsmb ngày 04/04/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69389
34052
48091
95190
28642
87265
12540
99128
22291
24399
6903
4457
3278
6776
4578
6228
5858
0611
4540
7296
788
031
386
01
42
65
89
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 1; 8;8; 1; 2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7;8; 5;5; 6;8;8; 6;8;9; 9; 1;1;6;9;

xsmb thứ 5, xsmb ngày 28/03/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49879
61196
55813
26560
66628
39458
53044
66883
94985
04961
0689
1252
7970
1626
4095
9503
8586
7026
3491
4985
800
015
450
07
82
98
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 3;5; 6;6;8; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;8; 1; 9; 2;3;5;5;6;9; 1;5;6;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Deprecated: Hàm the_block_template_skip_link hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.4.0! Sử dụng wp_enqueue_block_template_skip_link() để thay thế. in /home/xosobay/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031