Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 06/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
127
3276
1459
8104
7797
41124
16411
64620
30561
18631
08398
75691
46224
93837
18188
81882
376637
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1; 4;4;7; 1;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 1; 6; 2;8; 1;7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 30/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
357
8468
4623
0784
6622
39172
72987
62737
39379
47760
55782
46610
26827
85826
63338
12404
964267
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 2;3;6;7; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 7; 8; 2;9; 2;4;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 23/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
179
6109
9812
7667
0491
31097
32887
84559
03363
86980
15717
36899
16597
81988
43722
97224
663235
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;7; 2;4; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 3;7; 9; 7;8; 1;7;7;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 16/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
780
2602
7218
1225
6317
27705
97565
29595
48619
42291
34315
53093
00356
56998
93540
47093
030555
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5; 5;7;8;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 6; 5; 1;3;3;5;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau