Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTN Kết quả xổ số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 20/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
903
9073
5354
2752
5055
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
43269
43338
46710
00251
902355
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6; 4; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;4;5; 5;5;9; 7;9; 3;
xs_icon

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 13/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
977
1914
3278
4322
7175
86232
24531
39179
35712
14828
41180
78957
78495
08844
91119
89835
479371
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;9; 2;8; 1;2;5; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1; 5;7;8;9; 5;
xs_icon

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 06/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
106
2653
5083
4014
6055
81319
37662
16177
92795
44724
76702
66948
36063
52394
86652
04341
859725
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 4;9; 4;5; 1;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5; 2;3; 7; 3; 4;5;
xs_icon

KQXS TN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

kết quả xổ số Tây Ninh XSTN ngày 30/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
203
2091
6856
1603
6213
43327
78867
24579
00260
31690
97352
00285
62759
06681
86141
66366
119717
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3; 3;7; 7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;9; 6;7; 9; 1;5; 1;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau