Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 02/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
028
1610
7245
0064
4198
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
83657
09203
92989
94484
065068
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 1; 8; 1;9;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 4;8; 9; 4;9; 1;8;
xs_icon

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 25/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
916
7670
1916
8979
0788
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
22886
79740
25022
58240
823143
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 6;6; 2; 7; 3; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 9; 6;8;8; 5;7;
xs_icon

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 18/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
875
9795
2437
6136
6050
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
51540
91298
17822
78044
132596
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 8; 2;3; 6;7;7; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;5;6; 8;
xs_icon

KQXS VL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 11/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
374
2761
1878
2220
3344
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
80746
91181
68021
48743
754874
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;6; 1; 4; 3;3;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;4; 4;8; 1;1;