Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 09/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
115
4248
0900
4089
0429
20172
63559
26645
57742
53077
11981
03503
82589
67826
24899
67258
779683
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 5; 6;9; 2;5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9; 2;7; 1;3; 9;9; 9;
xs_icon

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 02/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
314
7570
8705
2863
8111
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
05665
03179
59784
77336
798559
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;5; 1;2;4; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 3;5; 9; 4;9; 9;
xs_icon

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 25/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
083
5623
5013
2029
7615
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
06077
36191
40878
23728
365567
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 3;8;8;9;9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 7;8;9; 3;8; 1;7;
xs_icon

KQXS VL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 18/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
455
4896
2726
8752
2544
60218
15269
17976
36796
26813
87966
31685
10196
31809
20284
49480
280219
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 3;8;9; 6; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 6;9; 6; 4;5; 6;6;6;