Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 07/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
314
8027
9993
9245
7591
86613
65437
38177
36021
23709
35877
55576
62732
28857
68376
34824
238027
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 3;4; 1;4;7; 7; 2;7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 6;6;7;7; 1;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 31/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
651
1749
1696
1766
4991
51273
13628
57428
03490
24389
42633
41101
52879
83555
76008
53372
673349
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 8;8; 3; 9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5; 6; 2;3;9; 9; 1;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 24/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
609
3019
7652
7033
7459
53362
75053
25011
52401
20698
54970
71329
80702
12351
51695
41308
476291
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;8;9; 1;9; 9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;3;9; 2; 1; 5;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 17/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
058
5899
6347
6577
8486
37470
81884
55272
68524
96743
23129
02765
60154
93831
92547
68252
123806
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 4;9; 1; 3;7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;8; 5; 2;7; 4;6; 9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau