Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 24/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
270
5113
0043
8767
3791
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
73919
32251
44166
69618
450166
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8;9; 3;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 6; 6;7;7; 1;7;
xs_icon

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 17/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
424
0615
9514
3751
3637
02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
28514
71387
42297
43971
004976
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2;4;4;5; 1;4; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;2;2;6; 7; 7;8;
xs_icon

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 10/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
781
3892
9206
6990
6546
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
84473
01768
10417
72674
171751
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4; 3;4;8; 3;4; 1;6;8; 2;
xs_icon

KQXS VL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 03/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
505
1075
6643
7557
6301
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
18060
41089
53855
11931
617002
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 5;5; 1;5; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 1; 5;9; 8;9; 4;