Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 11/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
374
2761
1878
2220
3344
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
80746
91181
68021
48743
754874
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;6; 1; 4; 3;3;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;4; 4;8; 1;1;
xs_icon

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 04/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
598
1545
9070
5344
8613
45717
51161
37387
71945
31828
02831
15303
43677
38365
91489
65567
742628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;7; 8; 8; 1; 4;5;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5;7; 7; 7;9; 8;
xs_icon

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 28/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
607
9078
5046
1127
9224
28043
43111
21464
04902
49135
54307
43093
51400
83330
37093
06499
150365
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7;7; 1; 4;7; 5; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5; 8; 3;3;9;
xs_icon

KQXS VL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 21/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
286
9933
3964
7447
0719
13129
23084
08840
16765
06312
73079
28635
26276
91037
89240
72396
579595
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 9; 3;5;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5; 6;9; 4;6; 5; 6;