Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 21/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
264
4456
0490
1452
2510
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
74920
11415
45567
62085
570616
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6; 5;6; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 4;7; 3;5;7;
xs_icon

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 14/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
331
3443
1512
9267
3518
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
18906
26141
30144
43351
805779
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2;8; 1; 1; 1;3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 3;7;7;9; 3;9; 2;
xs_icon

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 07/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
354
2877
4900
3575
4871
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
04416
00248
40213
83759
247572
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 3;6; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;9; 1;2; 2;5;6;7;
xs_icon

KQXS VL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

kết quả xổ số Vĩnh Long XSVL ngày 31/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
814
2478
5411
5260
6180
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
24741
55762
93970
07332
013017
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;4;7; 4; 2; 1;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 2;2; 8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau