Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSVT Kết quả xổ số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 18/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
029
3687
2198
4382
3588
28790
83378
93927
52507
18890
67359
04017
77703
90679
64045
56768
274123
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 7; 3; 7;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 8; 8;9; 2;7;8; 8;
xs_icon

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 11/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
600
7113
0133
6214
7499
11298
82835
03109
88106
43571
70080
32623
46472
03094
97177
90390
487766
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;9; 3;4; 3; 3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;2;7; 4;8;9;
xs_icon

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 04/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
098
5693
8163
1915
7831
48427
28550
65801
94195
67824
19333
26713
12948
25576
46167
08880
719902
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 3;5; 4;7; 1;3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 6; 3;5;8;
xs_icon

KQXS VT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

kết quả xổ số Vũng Tàu XSVT ngày 28/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
067
4387
4586
3193
8595
28684
98353
12321
32179
73935
48436
95467
22304
69997
15410
33520
976997
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1; 5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 7;7; 9; 4;6;7; 3;5;7; 7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau