Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 19/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
751
2668
4729
8746
8575
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
58854
02032
25574
42004
451248
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;9; 5;9; 2; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 1;8; 4;5; 3;6;
xs_icon

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 12/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
173
8756
3988
5418
3555
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
55068
20956
46522
75717
014079
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;6; 1;3;8;8;8; 2;3;9; 8; 4;
xs_icon

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 05/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
386
0316
4397
8385
1851
78814
61328
78315
17070
56777
03624
38870
15012
30168
96634
60749
805944
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;5;6; 4;8; 4; 4; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 8; 7; 5;6; 7;
xs_icon

KQXS CT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

kết quả xổ số Cần Thơ XSCT ngày 29/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
127
2494
4450
2873
2357
84097
73493
52897
39551
48178
10047
11983
36156
61990
55741
91428
548145
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 1;5; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;7; 3;8; 3; 3;4;7;7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau