Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 03/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
412
0131
4663
1082
0673
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
15881
78486
90385
00872
465624
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 2;4; 7; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 3; 2;3; 1;2;5;6;6; 2;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 27/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
599
1731
0234
3585
0901
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
54981
15530
64773
45249
743731
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 9; 1; 1;4; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 6; 3;4; 1;5;6; 9;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 20/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
572
1335
7712
6775
3439
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
49008
60352
50882
14190
315368
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 2; 3; 4;5;9; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;8; 2;5; 2;8; 3;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 13/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
184
3775
4556
8178
1821
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
79201
91384
91674
86987
530836
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;6; 6; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6;8; 4;5;7;8; 1;4;4;7;