Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 02/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
417
1863
1661
4769
3830
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
40688
40021
00695
52325
291727
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;4;9; 1;7;7; 8; 5;6;8;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 26/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
388
5999
4933
2511
6404
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
84930
40724
79308
50742
262332
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;8; 1;5; 4; 2; 2;3; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2;7;8; 9;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 19/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
083
3716
8491
3269
6286
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
68736
81494
34408
57724
190104
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4; 8; 3;6; 4; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 3;6; 1;4;4;9;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 12/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
920
6041
8589
1073
4861
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
44933
23653
85346
46106
019137
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 6; 7; 1;3;7; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1; 3;6; 9; 9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau