Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 24/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
473
4355
7356
7109
6843
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
78920
38273
52362
30608
453096
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 1;5; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;6;8; 2; 1;3;3; 6;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 17/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
583
6992
5685
1486
7911
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
01359
33290
38281
04919
902049
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1;1;9; 2; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9;9; 1;3;5;6; 2;3;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 10/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
520
7213
3172
9075
3302
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
86710
35019
38028
30276
995566
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3;9; 8; 2; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4;6; 7; 2;5;6;9;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 03/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
125
6835
1883
6126
0693
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
79129
30277
81571
53230
903286
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;9; 3;5; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9; 1;7;7; 3;6; 3;