Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 11/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
982
8143
5461
4099
2454
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
85893
47387
64161
85642
547575
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 7; 3; 2;2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1;1;4; 1;5; 2;7; 3;4;9;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 04/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
133
2203
5540
2962
8943
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
79982
91701
12588
12455
624597
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;3; 5;7; 3;7; 2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 2; 2;5;6;8; 7;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 28/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
660
3365
3500
2949
0437
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
13616
05270
73169
72438
025441
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 6;7;9; 7; 7;8; 1; 3;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 9;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 21/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
306
8373
6343
7153
8279
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
22792
42444
76194
90695
727533
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2;3; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;3; 1;3;9; 2;4;5;5;8;