Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 30/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
659
0634
5677
2264
1595
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
37860
15736
83677
95011
324226
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 1;8; 6; 4;6; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4; 7;7; 6; 5;6;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 23/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
445
7925
9532
6634
5559
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
98309
31231
23509
27269
932249
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9;9; 7; 5; 1;1;2;2;4; 1;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 9; 4; 3;7;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 16/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
826
1727
8527
7698
2108
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
44864
66941
35557
96640
893906
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 8; 6;7;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1;4;7; 4;6; 5; 5;8;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 09/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
873
5200
6851
4246
3131
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
66629
06124
64027
89449
608191
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 6; 4;7;9; 1; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4;4; 3; 3;5; 1;