Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 19/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
605
4479
9703
6848
2699
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
55889
24239
08364
72649
399789
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 1;2;8; 9; 8;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2;4; 6;9; 9; 9; 9;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 12/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
568
1957
6763
6652
8758
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
64607
29106
32680
32888
215939
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6;7; 6; 2; 9; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7;8; 3;8; 5;6;8;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 05/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
760
1557
6685
6201
7396
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
25114
51091
34018
81309
951541
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6;9; 4;8; 8; 1; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 3; 5; 1;4;6;8;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 28/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
507
7393
8629
4413
9960
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
99073
79755
14937
00887
588936
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 3; 3;9; 6; 7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 3;3; 3; 7; 3;