Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 21/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
609
1829
1720
7301
7735
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
71746
43211
87192
87668
202497
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 1; 3;9; 5; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 5; 3;9; 2;7; 8;
xs_icon

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 14/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
139
3533
6751
9323
6957
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
28126
20341
78108
74093
422796
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 1;9; 3;6; 1;3;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;7; 9; 3;6; 8;
xs_icon

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 07/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
444
6248
5951
9996
7805
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
95885
85122
75295
65428
591477
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5; 2;8;9; 4; 4;6;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 7; 5;7; 5;6;9;
xs_icon

KQXS BD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

kết quả xổ số Bình Dương XSBD ngày 31/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
289
0759
1950
5999
1330
65601
78396
90910
67569
33742
44583
99051
66963
29885
78716
69905
026807
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5;7; 6; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 3;9; 3;5;9; 6;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau