Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 18/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
052
9661
1499
6108
3544
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
25176
25620
78351
68470
103791
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;8; 1;8; 3;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;6;7; 1; 6; 1; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 11/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
120
3774
0339
5988
5948
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
82744
43600
09434
47687
234196
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;9; 8; 4;6;9; 3;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 4; 7;8; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 04/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
901
5339
6916
5558
7835
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
83028
84272
97736
14712
328464
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;3;6;8;8; 6;8; 5;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 2;4; 2;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 28/12/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
251
8027
6681
1295
9537
24470
00258
49392
43830
12472
41741
38392
81612
51491
21806
67724
293480
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2; 4;7; 7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 2; 1; 1;2;2;5;