Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 21/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
742
2056
6294
6794
0380
09262
97139
52445
73867
47238
04051
50376
75466
26248
74851
45727
465299
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 8;9; 2;5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;6; 2;6;7; 6; 4;4;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 14/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
549
3554
3640
1072
0576
81959
49342
22420
51830
61329
67971
42853
42682
55135
59512
32014
830132
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 9; 2; 5; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;9; 1;2;6; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 07/09/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
127
2486
5164
0373
8884
44696
08911
77527
21477
08996
11220
13236
74518
52175
35423
11982
068129
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 3;7;7;9; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 3;5;7; 2;4;6; 6;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 31/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
187
4445
1053
2882
7070
11191
50747
19314
61175
97245
31600
39094
18588
48500
07081
56518
441012
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 4;8; 5;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5; 1;2;7;8; 1;4;