Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTTH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 24/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
298
7369
4742
8482
7610
85809
45361
94927
07846
44767
29398
21181
50422
00292
41195
70171
087742
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;7; 2; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;9; 1; 1;2; 2;5;8;8;
xs_icon

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 23/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
208
6403
2271
2859
2556
62293
65250
45233
28247
08231
40670
27957
69087
61296
73352
30674
498782
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 1;3; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;7;9; 1;4; 2; 7; 3;6;
xs_icon

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 17/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
843
0978
8741
1789
5849
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
82863
70106
74923
83843
146131
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 3;6; 1; 4; 1;3;3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 8; 8;9; 2;6;
xs_icon

KQXS TTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 16/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
265
4769
8740
4682
6331
89824
49910
96410
97870
90020
58383
88097
87871
12980
76727
62453
464117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5;9; 1; 2;3; 7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau