Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 03/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
293
5990
5993
7767
0262
40779
87717
86911
10328
45854
29487
60601
30322
55041
26384
67084
261151
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;7; 2;8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4; 2;7; 9; 4;4;7; 3;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
994
1017
2256
4092
9173
81348
56872
05251
40228
53834
63664
40135
39407
13458
75310
38218
634422
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 7;8; 2; 8; 4;5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;8; 4; 2;3; 2;4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 20/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
295
0944
3855
7334
9491
48527
65014
99223
77405
93363
30688
92221
38956
59915
22601
22078
374369
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 4;5; 1;3;7; 4; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 3;9; 8; 8; 1;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 13/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
729
0632
2424
5480
2170
69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
51863
08730
01396
42401
871213
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 3; 6;7; 4;4;4;9; 2; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 3; 6;