Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTTH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 04/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
141
1447
7047
7343
9272
70796
70195
90757
43639
93590
39547
46522
00289
64944
65119
35176
406203
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 9; 2; 9; 1;3;4;7;7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 2;6; 9; 5;6;
xs_icon

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 03/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
861
7916
0733
7550
0666
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
49519
81675
15310
63413
333733
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;6;9; 4; 3; 3;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;6; 5;5; 7;
xs_icon

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
876
2309
1222
6676
0382
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
52031
28554
51950
73771
956041
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8;8;9; 2; 1; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;4; 1; 1;6;6; 2; 1;
xs_icon

KQXS TTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 26/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
217
2465
3521
6649
5486
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
36065
66542
28200
16117
706847
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7;7; 1;3; 2;4;7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 5;5;8; 6;8;