Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTTH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 05/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
152
2776
7453
9706
0102
06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
86226
11971
70371
10643
338743
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 5; 6;6; 3; 3;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;7; 1;1;6; 6;6;
xs_icon

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 04/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
043
9947
0948
6266
9994
65639
36981
69088
46732
30038
05186
46475
94623
65199
05820
64166
641029
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;9; 2;8;9; 3;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;6; 5; 1;6;8; 4;9;
xs_icon

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 28/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;8; 3; 2;3;6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1;3; 4;6;7; 4;4;
xs_icon

KQXS TTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 27/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
719
0566
8887
8101
3968
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
80386
26583
54256
68987
807460
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;9; 6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 6;8; 2;9; 3;6;7;7; 4;8;