Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 18/11/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
436
9647
0533
3530
3565
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
31031
71395
81899
08366
701633
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 0; 1; 3; 3; 6; 2; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0; 5; 6; 3; 5; 2; 5; 6; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 11/11/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
970
7708
8955
0026
5942
93994
48474
91617
74686
05634
74725
22819
71090
92169
05402
48462
592903
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3; 8; 7; 9; 5; 6; 4; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 2; 9; 0; 4; 6; 0; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 04/11/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
354
5133
8607
5611
0362
83959
48932
40295
80325
28460
30528
52895
06064
64564
39675
98538
767153
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1; 5; 8; 2; 3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4; 9; 0; 2; 4; 4; 5; 5; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 28/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
23
683
2522
6614
9403
0991
24682
99193
03368
29480
47673
09503
34370
59826
04951
25058
15083
292436
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3; 4; 2; 6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 8; 8; 0; 3; 0; 2; 3; 3; 1; 3;