Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTTH Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 15/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
523
8920
0048
4221
8638
61296
15621
95607
02778
05610
70958
54997
87857
34155
75739
89510
979599
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;1;3; 8;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7;8; 8; 6;7;9;
xs_icon

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 14/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
602
7234
7432
7916
9251
49969
02736
03861
82203
96183
63893
20075
11131
61001
18918
39854
726892
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;3; 6;8; 1;2;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 1;9; 5; 3; 2; 3;
xs_icon

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 08/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
714
3558
7980
0854
7128
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
21643
19676
77483
10538
778965
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4; 5;6;8; 8; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 5; 6; 2;3; 5;7;
xs_icon

KQXS TTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

kết quả xổ số ThừaThiênHuế XSTTH ngày 07/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
116
4062
4681
7162
4969
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
90278
79977
69394
67759
188588
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 6; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2;2;9;9; 2;7;8; 1;8; 4;4;