Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 05/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
750
9549
6414
1062
3504
94623
72657
77783
31761
14476
22520
04539
89219
04267
95168
81480
357418
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 4;8; 9; 3; 9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1;2;7;8; 6; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 29/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
199
0585
1910
5971
1192
87640
91455
49910
29350
73838
77841
26376
90511
53286
00879
61046
649042
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 8; 1;2; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;6;9; 5;6; 2;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 22/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
723
9687
5716
2409
0723
25939
83898
94241
54935
11864
20788
71462
66760
75938
97239
30566
186935
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 6; 3;3; 5; 5;8;9;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;6; 7;8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 15/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
261
1824
0994
1635
1496
76982
75173
33686
38046
35258
07964
49958
97586
66135
46710
72004
047132
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 4; 2; 5;5; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;8; 1;4; 3; 2;6;6; 4;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau