Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 21/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
168
0380
7100
0629
6656
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
65629
10790
68950
33219
446354
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;9;9; 3; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 6;8;9; 8;9; 3;
xs_icon

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 14/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
928
1865
5720
8013
0145
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
35459
18883
86626
12582
774567
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6; 6;8; 4;4; 5;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 5;7; 9; 2;3;
xs_icon

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 07/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
122
9561
9587
6355
0087
75420
54452
54500
31027
80925
11345
72663
92779
18038
30360
92459
910180
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5;7; 8; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5;9; 1;3; 9; 7;7;
xs_icon

KQXS ST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 31/08/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
441
0944
4383
5487
4766
41602
41071
92649
36031
20119
52431
92985
05080
45456
30290
68445
594631
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9; 1; 1;1; 1;4;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 6; 1; 3;5;7;