Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 08/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
842
8526
9321
6948
7512
79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378
23123
65627
83000
88857
063393
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;3;6;7; 4;5;8; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7;9; 8; 6; 3;
xs_icon

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 01/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
477
2697
9288
4085
0504
67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567
79032
94805
62246
47194
595292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;5; 1; 2; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;7;9; 7; 5;8; 2; 4;7;
xs_icon

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 25/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
739
3743
6840
4417
2772
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
02128
74044
08556
34133
120705
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 7; 8; 3;9; 3;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5; 2;9; 9; 4;
xs_icon

KQXS ST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 18/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
783
1676
9043
4465
9421
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
04115
43628
80851
03394
003168
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 1;8; 4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3;5;8; 4;6; 3; 4;4;