Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 19/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
772
3358
8450
4310
4523
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
43553
47390
18364
51928
515210
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 6; 3;8; 7; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;8; 4; 2;
xs_icon

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 12/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
062
2900
5614
9341
8907
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
76590
44245
93254
72419
101876
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4;9; 6; 1;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 2;9; 6; 6;
xs_icon

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 05/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
971
6647
9214
7330
8590
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
38066
34335
45442
84507
471775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4; 6;7; 5; 2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;5; 6; 2;2;9;
xs_icon

KQXS ST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 29/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
473
5158
9641
1753
6581
79156
51342
24607
50451
85034
96832
34390
02012
21512
22299
58536
062568
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2;2; 2;4;6; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;6;8; 8; 3; 1; 9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau