Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 09/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
956
7300
9745
5601
5426
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
47208
33060
23157
04216
621463
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 2;6;6; 4;6; 1;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6;7; 3; 9;
xs_icon

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 02/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
911
7656
3043
4684
5518
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
58132
39572
70968
22477
775693
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;8; 2; 2;7; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 8;8; 2;7; 4;8; 1;3;
xs_icon

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 26/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
410
9385
7294
0449
3662
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
70129
94501
73487
88555
526283
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 8;9; 9; 5; 8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 2;2; 2;3; 5;7; 4;
xs_icon

KQXS ST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 19/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
039
7947
3785
1643
5941
46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450
09351
89323
65510
04858
274038
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 5; 3; 8; 9;9; 1;3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;6;8; 5;