Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 20/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
274
3796
7432
4024
9086
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
69058
99727
98928
77386
827568
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 6; 4;7;8; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 8; 1;4; 5;6;6; 1;6;
xs_icon

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 13/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
880
6335
3847
7244
0672
88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049
08874
65583
54460
26825
079202
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 2; 5;8;9; 5; 4;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;8; 3;
xs_icon

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 06/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
020
1163
7825
0964
7657
95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155
02459
20402
64404
53722
329272
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 3;6;8; 2;4;5; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7;9; 3;4; 2; 2;
xs_icon

KQXS ST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

kết quả xổ số Sóc Trăng XSST ngày 30/08/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
793
8739
8926
9825
8699
04052
55564
27104
25813
29335
40748
80445
44812
44665
58669
45978
858546
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 2;3; 5;6; 5;9; 5;6; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 4;5;9; 8; 3;9;