Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 03/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
402
7285
1498
0211
7925
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
87555
92773
63455
96292
951718
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8;9; 1;8; 1;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;5; 6; 3;3; 5; 2;7;8;
xs_icon

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 26/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
431
0584
5271
1475
0327
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
13683
02531
42283
25760
475269
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2;5;7; 1;1; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 9; 1;3;5; 3;3;4;
xs_icon

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 19/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
320
5415
0924
6454
8115
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
90769
31689
44403
56267
355910
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 5;5;6; 4; 3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;5; 7;9; 9;
xs_icon

KQXS HG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 12/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
663
2708
0139
5874
8069
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
16547
95531
92616
42260
514345
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;8; 6;9; 3; 1;9; 5; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;9; 1;4; 3;9;