Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 13/08/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
607
7992
2447
7915
4724
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
46064
18281
98916
84872
155348
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 3;5;6; 4; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 2; 1;1;1;4;8; 1;2;
xs_icon

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 06/08/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
920
0277
6746
9458
3949
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
72889
95626
90558
93249
969472
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5; 6; 3;6;9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;8; 2; 7;8;9; 9;9;
xs_icon

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 30/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
067
3742
6748
9552
0335
70690
64094
71910
40274
92594
03305
50234
25576
69631
09237
56638
700699
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;4;5;7;8; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 7; 4;6; 4;4;9;
xs_icon

KQXS HG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 23/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
729
9438
7106
7875
9125
40112
21670
28438
60872
92607
17695
00495
91541
43558
10230
24791
624994
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 2; 5;9; 8;8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2;5; 1;4; 5;5;