Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 21/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
550
3273
6210
2088
6348
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
91352
87756
43627
15253
048784
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;3;6;7; 3; 4; 7;8;8;
xs_icon

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 14/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
753
0305
9532
2559
4568
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
65261
46747
74038
55344
025549
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;8; 4;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;9; 1;8; 2;9; 1;2;
xs_icon

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 07/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
743
2977
1851
6194
0876
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
52102
03279
77802
21602
011646
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;2; 3;9; 6; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3; 6;7;9; 4;
xs_icon

KQXS HG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 30/04/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
086
8731
2375
9261
4523
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
24021
24302
36684
50957
755883
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;2;5;6; 1;3; 1; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 1;8; 5; 3; 4;6;