Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 23/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
533
4517
8370
7041
4590
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
02947
73668
52123
19111
877781
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;2;3;7; 3;5;9; 3;9; 1;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1;
xs_icon

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 16/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
656
8507
2149
7355
1757
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
13414
97060
51116
82723
987278
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2;3;4;6; 3; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;7; 8; 8; 8; 5;
xs_icon

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 09/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
105
3888
5662
8535
9050
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
29828
73470
14815
74090
426075
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5;6;9; 8; 5; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 2; 5; 1;8;8; 4;
xs_icon

KQXS HG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 02/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
322
3135
3357
2679
3512
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
43573
41870
47390
89356
732599
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;7; 2; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 2;3;3;4;4;9; 9;