Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 27/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
538
1293
4282
9576
9009
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
38130
04575
00108
93183
850830
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 8; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 5;6;9; 1;2;2;3; 3;
xs_icon

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 20/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
400
8773
4812
9529
6901
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
76863
51552
38101
79996
137686
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1; 2; 6;9; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;9; 3; 3; 2;6; 7; 6;
xs_icon

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 13/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
002
8420
8161
7959
2913
16030
51920
11440
74430
48327
53257
24289
21824
94759
17383
79418
784888
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3;8; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9;9; 1; 3;8; 9;
xs_icon

KQXS HG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

kết quả xổ số Hậu Giang XSHG ngày 06/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
600
6443
5933
6467
6345
71265
45340
57479
52632
63328
96109
48818
56772
21521
95191
55510
271258
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 8; 1;8; 2;3; 3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 5;7; 2;9; 1;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau