Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 21/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
618
2501
2337
4055
4515
12677
50774
52702
04853
22311
42639
43494
51310
84078
59545
78498
442749
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 1;5;8; 7;9; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5; 4;7;8; 4;8;
xs_icon

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 14/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
634
7360
9483
6985
6192
56194
55116
52873
84903
82456
26426
46723
69159
22571
22950
45134
715334
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 6; 3;6; 4; 4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 1;3; 3;5; 2;4;
xs_icon

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 07/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
758
2058
3896
5771
9550
50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
19182
60997
09658
71069
290872
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;8;8;8; 2;9; 1;2; 2;4; 6;7;7;
xs_icon

KQXS GL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 31/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
378
5691
3888
4754
8718
50054
72640
94469
02420
32429
46576
18549
30236
90953
46202
11394
248919
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 8;9; 9; 6; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;4; 9; 6;8; 8; 1;4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau