Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBTR Kết quả xổ số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 18/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
537
3532
0166
0041
2789
99587
47534
04194
68916
45064
62051
05973
82935
85598
84097
53451
834776
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2;4;5;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1; 4;6; 3;6; 7;9; 4;7;8;
xs_icon

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 11/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
966
4852
7562
5253
0373
18719
34987
39469
75556
19296
94944
49810
85401
65109
06106
64563
105961
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6;9; 9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;6; 1; 2;3;6;9; 3; 7; 6;
xs_icon

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 04/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
051
6993
7155
7209
4691
72225
41206
04998
01835
27069
36910
35658
01905
09574
49230
99332
807857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;9; 5; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5;7; 8; 9; 4; 1;3;8;
xs_icon

KQXS BTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

kết quả xổ số Bến Tre XSBTR ngày 28/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
596
2053
9530
7108
1262
88338
41236
79418
31763
27191
92526
42341
34677
97832
97832
13402
255913
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 3; 8; 6; 2;2;6;8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 2;3; 7; 1;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau