Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 16/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
930
6819
3118
3836
7771
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
50129
94795
08020
80235
990167
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8;9; 1;1;9; 5;6; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1;6; 6; 5;
xs_icon

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 09/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
226
9357
2668
3318
6790
20837
23401
20753
73686
87602
27570
49199
81376
93781
96891
70684
425471
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 8; 6; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 8; 1; 6; 1;4;6; 1;9;
xs_icon

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 02/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
520
6920
0255
4000
3296
97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299
47936
90418
46692
07031
054164
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 1;6; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 3;4; 3;7; 2;6;9;
xs_icon

KQXS DL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

kết quả xổ số Đà Lạt XSDL ngày 26/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
956
8758
9334
5948
0461
69838
87985
41764
44971
02567
38573
31187
01756
13832
44001
30126
586580
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 6; 2;4;8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;6;8; 1;4;7; 1;3; 5;7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau