Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSPY Kết quả xổ số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 24/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
049
6564
4866
3815
8382
76105
82162
43689
59824
39169
78677
07479
18668
54458
62099
04413
601401
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 5; 3;5; 4; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2;4;6;8;9; 7;9; 2;9; 9;
xs_icon

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 17/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
774
1624
2162
6558
5240
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
97887
00426
51397
87515
126784
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4;6; 4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2; 4; 4; 4;7; 3;7;7;9;
xs_icon

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 10/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
802
5679
0649
4398
6139
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
26592
35817
66558
64382
214495
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;9; 7; 9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2;3;9; 2; 2;5; 6;8;
xs_icon

KQXS PY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

kết quả xổ số Phú Yên XSPY ngày 03/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
586
8074
4398
5037
3573
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
82406
39737
49256
23191
697603
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 6; 5; 4;7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 2; 3;4; 1;6;6; 1;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau