Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 01/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
071
7912
6465
1988
8665
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
55073
12843
13913
82765
445153
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 2;3; 1; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5;5;5; 1;3;7; 8;
xs_icon

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 27/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
209
9121
7157
3243
1637
48385
95577
00389
84993
41217
88685
60696
88948
41675
95106
33411
884055
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;9; 1;7; 1; 7; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 5;7; 5;5;9; 3;6;
xs_icon

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 24/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
196
7859
0714
6334
7315
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
85893
18615
52869
31363
477124
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 4;5;5; 4; 8;9; 4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2;3;9; 7; 3;4;6;
xs_icon

KQXS DNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 20/11/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
301
7228
8742
1130
4177
12480
00929
19366
38273
39791
44198
68195
30726
30847
10602
66633
416968
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 6;8;9; 3; 2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;8; 3;7; 1;5;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau