Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 03/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
035
9097
6989
8947
0959
52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995
76783
04344
77036
43248
764709
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 5;6;9; 4;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4; 2;3;9; 2;5;7;
xs_icon

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 31/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
614
2129
3231
4491
6935
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
04450
97833
08299
78889
128315
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;5; 8; 5;9; 1;3;5;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 6; 9; 1;5;9;
xs_icon

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 27/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
320
4842
0717
5634
0886
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
72233
22074
84553
19370
434485
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;7; 3;4; 2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4; 2;2;5; 6;7; 6;
xs_icon

KQXS DNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

kết quả xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 24/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
194
1143
2976
7417
2926
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
40693
71400
87843
84672
194093
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 6; 3;7; 3;3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;4;6; 2; 2;3; 3;4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau