Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 19/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
241
8124
9896
0744
4256
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
92309
51991
72489
29997
260971
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 4;7; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 4; 1; 3;9; 5;9; 1;6;7;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 12/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
393
2964
4111
0424
8667
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
14943
26772
71971
17501
901288
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4; 1; 1;4; 2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;7; 1;2; 8; 3;6;6;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 05/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
544
0001
5447
8261
0697
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
41019
67480
38251
86383
880768
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4; 9; 7; 4;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7; 1;8; 8; 4;6; 3; 7;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 26/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
047
8002
5204
9685
2865
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
14756
55845
95572
30593
069045
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 2; 7; 5; 5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 2;5; 2;4;5; 5;8; 3;