Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 03/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
308
5224
3963
4795
0865
79123
34433
49072
34264
38798
42935
09557
43570
89148
15460
03110
698365
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3;4; 3;5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 3;4;5; 5; 2; 5;8;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 26/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
777
7191
8380
6524
8298
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
60325
97899
37721
00957
099904
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 3; 1;4;5; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;7; 7; 1;6;8;9;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 19/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
543
6886
1539
2978
2678
90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057
74143
59038
49055
34085
659215
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2; 3;8;9; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;7; 8;8;8; 5;6; 2;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 12/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
860
4507
4482
8731
3695
38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748
21045
99249
39480
13659
152901
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 7; 1; 5;6;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2; 2;4;6; 4;5;