Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 09/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
519
8025
1603
6579
7352
95735
60976
45045
20276
64299
20850
56240
67331
75323
53143
46558
672889
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 9; 3;5; 1;5; 3;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;8; 6;6;9; 9; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 02/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
764
0162
4093
1160
2894
00597
63733
77274
29389
85246
46614
66285
80847
38640
06903
31351
353027
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4; 7; 3; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;4; 4; 5;9; 3;4;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 26/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
591
9878
6002
7091
4637
33841
47944
80359
76207
74269
73144
92578
74624
83199
01912
46678
448426
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 2; 4;6; 7; 1;4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 9; 8;8;8; 1;1;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 19/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
814
0803
3020
5456
4790
97339
17133
60906
80973
24075
55715
98885
00477
98315
27170
22402
663642
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;6; 4;5;5; 3;9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 3;5;7; 5;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau