Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 01/10/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
980
6042
9518
7952
5256
44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581
50035
34989
50600
22092
740214
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 7;8; 5; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;8; 1;9;9; 2;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 24/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
590
6679
1366
7466
7767
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
90293
86361
52902
64733
298118
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 2;6;8; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;6;6;7; 9; 3;7;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 17/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
591
0181
2515
1734
2123
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
49996
40972
88273
70793
169440
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 3;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 4; 2;3; 1;5; 1;3;4;6;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 10/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
306
0854
7504
0586
9754
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
01238
47758
33550
24931
942403
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4;6;8; 6; 1;3;8; 1;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;4;8; 1; 1;6;