Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 04/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
564
3604
6882
6607
0655
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
76172
18120
62651
18321
410089
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;7; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5; 4; 1;1;2; 2;8;9; 6;8;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 27/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
866
4571
6426
6705
7982
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
36977
28973
56054
42499
515051
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;9; 6; 8; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4; 6;7; 1;3;7; 2;3;9; 9;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 20/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
905
2759
9985
9389
5773
75349
49666
19901
87836
93023
91351
47269
22993
60368
73570
94935
719984
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 3; 5;6; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 6;8;9; 3; 4; 5;9; 3;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 13/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
144
9900
5971
1999
7303
10037
10160
58294
17330
74742
92783
15120
14201
50408
27681
32250
928658
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;8; 7; 2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1; 1;3; 4;9;