Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 13/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
142
2166
4400
2118
0680
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
59677
75811
81530
86228
219699
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 1;5;8; 8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9; 6; 7; 4;8; 2;9;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 06/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
658
0430
7979
5281
3535
79108
00609
16500
34105
47136
01664
33079
12442
38587
74440
26574
745670
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8;9; 5;6; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4; 4;9;9; 1;7;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 30/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
127
0879
7724
9594
4815
20286
66276
87106
02267
79604
09424
25960
71245
40690
51816
65237
317456
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 5;6; 4;4;7; 7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 7; 6;9; 6; 4;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 23/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
238
3328
7361
9508
2375
10086
35576
07384
14514
70832
87184
90601
53125
75176
54698
56952
054088
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 4; 5;8; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1; 5;6;6; 4;4;6;8; 8;