Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 04/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
343
7419
2312
0097
0064
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
42593
65825
90970
29459
509867
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 5; 5;5; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;8;9; 4;7; 1;2; 3;7;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 27/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
205
3580
0711
9513
3095
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
71656
78848
05559
16092
428213
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 1;2;3; 3; 5;6; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 2; 2;5;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 20/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
960
7501
2552
4468
5579
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
63006
30663
38993
90251
217073
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6;7; 3;6; 4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;2; 3;8; 3; 9; 3;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 13/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
142
2166
4400
2118
0680
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
59677
75811
81530
86228
219699
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 1;5;8; 8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9; 6; 7; 4;8; 2;9;