Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 16/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
730
3320
6210
1307
5905
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
03532
09967
45935
89326
635811
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7; 1; 2;9; 6; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 7; 7;
xs_icon

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 09/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
966
6123
4656
4390
2189
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
27070
83446
60728
88754
959125
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 7; 3;5; 8; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;6; 6; 4;7; 5;9; 7;
xs_icon

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 02/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
412
3734
1168
2379
0718
01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432
55135
35917
74196
03264
243063
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;7;8; 9; 2;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4;4;8; 3;9; 5;6;
xs_icon

KQXS KG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

kết quả xổ số Kiên Giang XSKG ngày 26/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
462
5322
4872
9244
0589
98343
10207
17538
31934
57615
59300
71064
92955
07697
87176
16159
404086
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 5; 2; 4;8; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 2;4; 2;6; 6; 9; 7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau