Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 15/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
773
0170
9295
3229
1982
77886
26842
18396
18688
96939
51593
67342
51764
04564
66182
00858
730810
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 9; 2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4;4; 3; 2;2;6;8; 3;5;6;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 08/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
278
5617
6856
3718
5183
34271
07855
54267
90670
96704
83829
98106
64468
67119
46631
55969
039060
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 7;8;9; 9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 7;8;9; 1;8; 3;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 01/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
203
9276
3745
5432
6673
60239
95716
01263
42585
78531
03619
89199
64789
44719
32233
99992
499909
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;9; 6;9;9; 1;2;3;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;6; 5;9; 2;9;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 24/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
479
0951
2129
5312
5178
14596
29834
31396
96607
04262
76639
38537
32361
25902
92552
53350
996243
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 2; 9; 4;7;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 1;2; 8;9; 6;6;