Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 07/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
870
6230
5141
6427
2867
90180
14801
83524
27470
76597
58048
33347
86433
46809
20410
76071
115341
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 4;7; 3; 1; 1;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1; 7;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 31/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
453
7786
7901
8139
7796
99073
14532
98738
82802
22656
06599
78831
19069
61657
62352
64111
074608
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;8; 1; 1;2;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;6;7; 9; 3; 6; 6;9;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 24/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
565
2707
5497
9816
9211
97945
45102
99966
53082
82109
99172
53672
06104
98282
85348
73032
609095
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;7;9; 1;6; 2; 5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 2;2; 2;2; 5; 7;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 17/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
997
7943
4381
1466
1990
38525
57123
67283
75494
46206
60341
44375
47624
68233
61473
75488
822921
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 1; 3;4;5; 3; 1;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 3;5; 1;3;8; 4;7;