Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 10/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
789
2382
5228
4392
8079
70685
45014
28338
46369
21872
39276
28352
87756
44701
15628
21266
673483
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 4; 8;8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 6;9; 2;6;9; 2;3; 5;9; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 03/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
461
1899
7835
7982
5244
15310
53322
78879
53915
74375
08183
77072
39105
22012
06680
84344
520547
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;5; 2; 5; 4;4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;5;9; 2;3; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 27/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
036
2397
5021
6248
5585
64789
55609
35143
87470
22434
53997
66337
78939
15755
96729
44188
291822
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1;2; 9; 4;6;7;9; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 5;8;9; 7;7;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 20/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
473
3399
5897
2619
4070
90683
79507
29439
70169
34867
17005
64678
46698
75958
38841
19008
146846
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7;8; 9; 9; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 7;9; 3;8; 3; 7;8;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau