Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 17/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
828
4097
8845
2678
0079
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
53419
65911
34363
31829
555879
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 8;9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9; 3;9; 8;9; 9; 6; 1;3;7;8;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 10/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
894
6252
8812
5788
6452
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
94176
84759
18398
85438
097501
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;8; 8; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;2;6;9; 6;9; 6;8; 1;4;8;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 03/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
348
5854
4311
1261
1492
29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095
37461
77550
82867
59268
128514
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;4; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;6; 1;1;7;8; 2; 2;2;5;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 27/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
088
7957
3343
6934
0947
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
40742
34430
44055
85185
336247
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 6; 1;4; 2;3;4;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;5;7;9; 5;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau