Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 20/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
762
0228
0569
3511
7495
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
26517
00107
75224
56233
665017
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7; 1;7; 7; 4;8; 3;4;5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2;9; 5; 5;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 13/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
253
6743
5171
7428
7663
07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618
17963
56454
06350
44689
646022
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 8; 2; 8; 3;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 3;3;6; 1; 9;9;9;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 06/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
666
4709
4547
2630
7543
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
00016
09803
53737
68544
376440
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;9; 6; 9; 7; 2;3;4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5;6; 4;6;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 27/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
044
4973
3135
1681
0093
61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727
15861
48469
30580
90863
545088
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 1;7; 5; 4;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;9; 3; 1;7;8; 3;