Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 28/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
253
3585
8811
4552
1340
53111
64961
31991
11849
62868
65083
88594
28967
40926
88519
74474
167474
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1;9; 6; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3; 1;7;8; 4; 4; 3;5; 1;4;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 21/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
926
1820
9736
7418
5450
13222
56147
73613
63779
24350
74273
42100
87853
98406
31997
28967
523839
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 3;8; 2;6; 6;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 7; 3;9; 7;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 14/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
395
7701
6702
5883
9899
67280
30652
78406
77322
77876
29368
89863
00116
51309
09370
77642
635253
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;6;9; 6; 2; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3; 3;8; 6; 3; 5;9;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 07/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
614
9251
1535
9974
1342
67742
02160
17259
15102
88476
94344
05059
97659
55960
56500
85099
311212
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 2; 4; 5; 2;2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9;9;9; 4;6; 9;