Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 04/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
555
8641
5961
1814
1754
51229
71592
99333
93209
35984
54595
78266
11249
24856
01747
92230
776565
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 4; 9; 3; 1;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;6; 1;5; 6; 4; 2;5;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 27/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
279
9924
4560
2893
8089
68771
89667
90657
17952
37609
49998
35590
61262
11078
34194
77840
142175
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 2;7; 1;5; 8;9; 9; 3;4;8;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 20/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
285
9666
3373
3864
4091
56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849
91024
75100
58277
00205
572076
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4;8; 2; 3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;6; 3;5;6; 7;7;8; 5; 1;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 13/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
854
6646
4783
7715
0883
17941
51012
04809
78416
66905
61906
61881
04452
68727
21351
93346
596338
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;9; 2;5;6; 7; 8; 1;6;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;4; 1;3;3;