Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 05/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
842
9991
2135
0046
9657
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
68317
50973
07711
20857
467462
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6; 1;7; 5; 5;8; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;7; 2; 3;4; 1;6;6;
xs_icon

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 28/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
123
6030
1403
2113
2310
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
70272
03059
30870
45049
957647
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;7; 3;7; 7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 2; 3;4;9;
xs_icon

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 21/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
924
0553
2262
0748
0589
02705
16940
61286
20197
83576
44400
56798
23644
33058
59210
38706
342088
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 4; 4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;8; 2; 6; 6;8; 9; 7;8;
xs_icon

KQXS DT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

kết quả xổ số Đồng Tháp XSDT ngày 14/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
822
5770
0867
6729
0429
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
74515
03146
07731
80195
113834
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;2;9;9; 1;4; 5; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7;9; 7; 5;