Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 28/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
811
1229
4970
1645
4609
52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687
68961
54896
86335
34968
240800
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;9; 1; 1;9; 5; 1;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 7; 6;7;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 21/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
333
0024
5510
5496
0824
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
52224
34788
71404
32969
381443
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;9; 5; 4;4;4;4; 3; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 9; 8; 6;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 14/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
810
8385
7031
4996
2827
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
36985
25258
91547
33300
446168
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;9; 7; 1; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;8; 8; 5;5; 6;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 07/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
572
4409
6733
8933
4380
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
06241
85274
90086
35072
690031
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 4;8; 1; 3;3; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 2;2;4; 6;7;