Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 10/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
829
8737
2793
8990
0181
03202
52606
49533
07404
32518
51981
78352
72552
00522
68353
08974
503143
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;6; 8; 2;9; 3;7; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;2;3; 4; 1;1; 3;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 03/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
761
2349
6475
4619
5900
70785
93245
22405
65262
44512
40169
61142
27370
74688
09442
07667
486219
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;9; 9; 2;2;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;7;9; 5; 5;8;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 27/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
157
3387
2764
6401
5720
22213
68133
25625
25425
53358
02922
84991
62440
35836
54838
26886
369712
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 3; 2;5;5; 3;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8; 4; 6;7; 1;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 20/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
282
4436
9242
0030
4619
61734
17342
40996
25326
08660
78258
57043
69182
44721
27554
66622
946384
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1;2;6; 4;6; 2;2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 2;2;4; 6;