Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 23/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
557
8836
4899
2986
5835
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
81751
85029
78394
28145
667941
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 7;9; 1;5;6;8; 1; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;7; 6; 2;4;7;9;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 16/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
991
1593
9689
7675
4621
35543
11376
58765
94079
18041
20082
11242
09540
74217
77489
51659
845213
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 7; 1; 1;2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 5; 5;6;9; 2;9;9; 1;3;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 09/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
983
3320
5492
3376
2244
52891
69457
77434
77866
19703
95084
22978
23200
48253
80826
79951
620024
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4; 6; 4; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;7; 6; 6;8; 3;4; 1;2;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 02/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
548
3372
1314
5720
1644
35627
81934
27782
88549
12526
73167
65320
37599
97439
46282
91820
493965
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 6;7; 4;9; 4;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 2; 2;2; 9;