Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 18/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
211
0487
8575
2465
7941
65763
32264
51706
07332
82940
06267
54808
08515
40700
00450
47846
158005
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 6;8; 1;5; 2; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;5;7; 5; 7;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 11/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
026
4941
7304
9950
8033
97543
97160
39984
65523
43871
89400
25537
73985
86652
38408
59119
698911
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8; 1; 9; 3;6; 3;7; 1;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1; 4;5;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 04/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
217
9199
8789
1054
3598
88248
13875
16653
11259
45415
87866
08649
10711
11277
56877
82343
326890
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5;7; 3;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;9; 6; 5;7;7; 9; 8;9;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 27/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
323
2163
5654
7881
6222
58123
09689
65297
30411
22156
37750
88537
62136
30176
92053
15391
641417
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 2;3;3; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;6; 3; 6; 1;9; 1;7;