Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 30/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
252
2103
1660
4527
9724
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
09517
87308
49869
06694
667576
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 1;7; 4;4;7;7; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 9; 6; 1;4;7;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 23/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
329
8313
3783
5376
4857
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
21910
53121
82187
59599
184161
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3;4; 1;9; 6; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 1; 6;7; 3;7; 6;9;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 16/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
890
3189
5031
5226
9114
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
50290
08390
51633
51515
572986
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;5; 6; 1;3; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 5; 6; 9; 5;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 09/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
158
4451
7743
7619
6141
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
66522
72318
96660
66170
454443
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 8;9; 2;3;4; 1;3; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 3; 3;6;