Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 01/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
530
5755
6112
8797
6028
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
64614
91237
58229
60121
315809
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;4; 1;8;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 1;5; 9; 7;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 24/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
655
3089
1019
9155
7440
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
16068
60760
35394
79879
428887
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 9; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;5; 8; 6;9; 7; 9; 4;4;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 17/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
764
3475
0617
3944
8341
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
41611
84934
05938
05532
708171
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 3; 2;4;8;8; 1;2;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;6; 1; 5; 9;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 10/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
762
2668
2041
0756
0197
84995
98573
11464
37066
79894
33352
15672
17561
68011
40699
45504
369775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 1;2;4;6;8; 2;3;5; 4;5;7;9;