Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 20/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
478
5682
2998
4907
6371
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
33423
27541
53258
86640
264975
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 5;5; 3; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2; 1;5; 8;8; 2;5; 1;8;
xs_icon

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 13/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
476
4084
4986
1060
0823
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
36162
03604
74986
86576
728095
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;9; 8; 3; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2; 6;6; 4;6;6;8;8; 5;
xs_icon

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 06/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
755
4412
9734
6210
8658
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
19231
59891
99508
25108
536654
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;8; 2;4; 7; 1;4;4; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 5;5;8; 9; 1;
xs_icon

KQXS QT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

kết quả xổ số Quảng Trị XSQT ngày 30/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
103
0213
2625
9770
7565
21055
66000
20969
29844
29315
33952
35758
36955
47120
11120
19840
085554
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;5; 5; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4; 5;5;8; 5;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau