xsmn thứ 6, xsmn ngày mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
478
939402021587
4543
56148686772056011980129264130205689
5499277848
55880
67849
783724
17
566
2384 5429 8370
0225
24095607891991664691048945923467216
9830902370
40224
37143
605667
19
504
1900 9409 5188
5219
53547 33512 72856 12613 49415 66763 33891
49231 21415
78818
54521
034652
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2; 4; 6; 3;8;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;8; 7;9; 2;4;8;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 6;6;7; 4;5;9; 4; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7; 4;9; 1;4;5;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 2;3;5;5;8;9;9; 1; 1; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 6; 3; 8; 1;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 02/12/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
082
162469481810
8739
79186442106690835047318499333997892
6437095187
40549
43362
467992
75
595
1394 5866 9952
3282
44106824374994289493984567247734049
2719634183
41755
56180
761916
29
828
9239 4573 3758
6133
07839 22917 12004 83293 44282 25044 54030
07356 08517
00154
08289
243110
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 4; 9;9; 7;8;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;6;7; 2; 2;3;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 6; 7; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;6; 6; 5;7; 2;3; 3;4;5;6;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 7;7; 8;9; 3;9;9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;6;8; 3; 2;9; 3;

xsmn thứ 4, xsmn ngày 01/12/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
364
711557975827
6987
93801571011259315572040373872518175
8164339426
87148
66435
440850
22
358
3488 2416 0475
7420
79060147406886713147249397709609027
5651813905
52474
88724
253291
05
769
5983 7939 7389
6939
62496 81057 98976 53531 75490 44657 66738
77563 29423
27751
63037
703270
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;1; 5; 5;6;7; 5;7; 3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;5; 2;7; 3;7;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 6;8; 2;4;7; 9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 7; 4;5; 8; 1; 6;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 3; 1;7;8;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7;7; 3;9; 6; 3;9; 6;

xsmn thứ 3, xsmn ngày 30/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
006
745314318035
7129
29088777305172516550330536136750027
2791989765
38870
46273
218251
87
015
3365 4312 1437
3895
14739483665450115726847762021574685
7931918996
38438
59439
673483
98
916
6665 1436 0140
6658
35825 16124 30830 12202 82235 60474 21825
22624 61251
09605
29021
354545
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 9; 5;7;7;9; 1;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;3; 5;7; 3; 8;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;5;5;9; 6; 7;8;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6; 6; 3; 5;7; 5;6;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;5; 6; 1;4;4;5;5; 5;6; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 5; 4; 8;

xsmn thứ 2, xsmn ngày 29/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
659
647686498173
5946
25484408263855571841381621073054996
1927644959
72839
49719
444597
22
698
1563 3728 0629
5693
00861940227327231434261360970629944
8953166536
78284
66903
985353
61
161
9289 7433 0806
8975
03523 87314 78618 45542 38564 61904 28695
39039 39436
58575
94374
182824
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 9; 6; 9; 1;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9;9; 2; 3;6;6; 4; 6;7;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 2;2;8;9; 1;4;6;6; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 1;3; 2; 4; 3;8;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6; 4;8; 3;4; 3;6;9; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;4; 4;5;5; 9; 5;

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 28/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
404
444328175855
6232
46940973727638278850760307314033377
4444089386
29086
63431
194682
44
985
8468 7941 4303
9446
37510386369531686157094085303843154
4137168594
41947
97778
183054
90
927
6225 5970 4678
1613
02467 18228 18764 55687 12559 68082 96897
20993 10438
09303
03226
896523
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 7; 1;2; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6; 2;7; 2; 2;6;6;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8; 6; 6;8; 1;4;6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;7; 8; 1;8; 5; 4;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3; 3; 5;6;7;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 4;7; 8; 2;7; 3;7;

xsmn thứ 7, xsmn ngày 27/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
926
231051637445
7705
59725093021543697927255139348892673
6070378419
54268
73340
486755
98
120
7729 7192 2983
9409
95308289325017554348111281536077858
9823639702
34627
21146
834415
70
664
1746 3186 8389
2814
35730 05728 98460 81025 00604 02670 62080
46185 58684
81523
71128
983112
89
538
1293 4282 9576
9009
95164 42882 68940 81025 67281 02670 87579
38130 04575
00108
93183
850830
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3;5; 3;9; 5;6;7; 6; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 3;8; 3; 8; 2;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;8;9; 5; 7;8;9; 2;6; 6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 5; 3; 2;8;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 2; 4; 3;5;8;8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;5;6;9;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;9; 8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5;6;9; 1;2;2;3;9; 3;

xsmn thứ 6, xsmn ngày 26/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
227
639762320573
1435
03525679786827368132139759876266960
5741812416
66398
27572
439080
07
193
0971 7169 7989
0304
15777378827567957408165984570121123
1318653378
17522
37493
411917
03
102
4015 8917 2999
0087
55079 42220 07400 56221 04203 75004 72241
21014 74948
34916
28460
813796
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 5;7; 2;2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;3;3;5;5;8; 7;8;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4;7;8; 7; 2;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 1;7;8;9; 2;6;9; 3;3;8;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3;3;4; 4;5;6;7; 1; 1;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 7; 6; 9;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 25/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
436
951758916233
3562
78673824378866071199324077482549057
3019780263
33706
23181
604416
17
629
9192 6221 8413
4244
53581617204919860965711046358880158
0284863359
81667
55429
880313
15
060
4123 3479 2776
0096
17934 96477 35453 99174 47624 94075 58025
03357 68220
31742
30502
366350
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7; 6; 7; 5; 3;6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 2;3; 3; 1;4; 1;7;9;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3; 3;7; 1;9;9; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8;9; 5;7; 1;8; 2;8;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 5; 3;4;5; 4; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 4;5;6;7;9; 6;

xsmn thứ 4, xsmn ngày 24/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
788
443339083514
1760
50040501303637953833664384494790833
7229972862
82488
55861
665654
48
148
5756 9926 7953
5696
34238799215284846481632127380661361
2761895146
96406
44168
293382
84
140
4985 6219 6652
8338
87049 71777 89158 68894 51326 69551 65809
07117 01336
29307
20963
871454
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 4; 3;3;3;8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;2; 9; 8;8; 9;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6; 2;8; 1;6; 8; 6;8;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 1;8; 1;2; 6;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 7;9; 6; 6;8; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;4; 8; 3; 7; 4;5; 4;

xsmn thứ 3, xsmn ngày 23/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
347
635985979247
3053
85070386518174052971255197607834559
1973340452
59782
84054
046838
57
616
9625 9633 1019
2766
17237335665981752717018333789763318
9651080168
13912
01808
611663
11
700
6074 2839 0949
2989
72355 30445 12673 49392 08076 74321 27005
88645 71041
62489
25064
024576
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 2; 3;8; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;3;4;9;9; 1;8; 2; 7;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;6;7;7;8;9; 5; 3;3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3; 6;6;8; 7;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1; 1; 9; 1;5;5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 4; 3;4;6; 6; 9;9; 2;

xsmn thứ 2, xsmn ngày 22/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
671
534581314216
6507
35822218134620242058335202253127154
0109073915
38942
70649
257907
60
620
6347 7930 6247
0190
85740617880731217610253770685768401
7955405258
68512
14419
561716
54
076
8808 7693 7173
7306
24605 70022 35429 36019 14010 68523 96666
05092 27861
92907
95378
015555
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7; 7; 3;5;6; 2; 1;1;1; 2;5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 1;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;2;6; 9; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7;8; 7; 8;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6;7;8; 9; 2;3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5; 1;6; 3;6;8; 2;3;

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 21/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
997
085898825293
7266
90179401142775237177501689686108880
2493126676
58965
54583
459020
92
482
3339 9215 2265
9287
09721655923153367991347341143466582
7914142442
85444
58221
021374
46
205
2332 3778 2286
1883
56103 90549 81975 60214 70634 04749 63462
03084 53528
10318
86515
224710
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;8; 1;5;6;8; 6;7;9; 2;3; 3;7;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;1; 3;4;4;9; 1;2;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 4; 2;2;7; 1;2;2;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 4;5;8; 8; 2;4; 6;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 5;8; 3;4;6;

xsmn thứ 7, xsmn ngày 20/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
403
882379203996
2199
91471735992858571627225931679880855
1018718357
51071
83669
835921
51
632
6213 5141 4450
0691
59763227399812969216791592796907632
1819643915
90320
57040
089159
81
113
6377 5489 1733
3662
34235 00814 65156 11746 13971 58709 95934
57109 81504
07046
42230
577002
54
400
8773 4812 9529
6901
25326 55282 09687 11746 02438 58709 45400
76863 51552
38101
79996
137686
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 1; 3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 9; 1;1; 5;7; 3;6;8;9;9;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5;6; 9; 2;2;9; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;9; 9; 3;9; 1;6;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;9;9; 3;4; 3;4;5; 6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 2; 1;7; 1;9;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;1; 2; 6;9; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;4;9; 3; 3; 2;6; 7; 6;

xsmn thứ 6, xsmn ngày 19/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
753
487316205183
4029
70464797789885103461910228120976267
6650441242
72640
89135
429315
64
564
6118 3326 4935
1048
62833275345287992782892044916674447
6994036072
36201
10524
108474
01
931
0320 4294 7264
1813
64098 14073 77330 04302 34048 31380 90454
12488 60235
28229
78992
200426
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 5; 2;9; 5; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3; 1;4;7; 3;6;8; 3;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4; 8; 4;6; 3;4;5; 7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4;6; 2;4; 9; 2;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2; 3; 6; 9; 1;5; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4; 3; 8; 2;4;8;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 18/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
138
422368296644
9424
15061853955519006592190144829684515
9098026937
23980
97521
691122
79
360
5911 4893 4538
3482
32355293866477427728038089910745257
4605728140
87265
56556
373851
16
696
5799 2152 8811
2024
41120 27433 39903 52812 13793 43393 12703
10318 99561
34626
67123
504406
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5; 1;2; 3;4;9; 7;8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;5;6;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8; 1; 8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 5;6;7;7; 5; 4;9; 2;6; 3;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;3;6; 1;2;6;8; 3;4;6; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 1; 3;3;6;9;

xsmn thứ 4, xsmn ngày 17/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
676
129650578895
6713
33182768713202808638362458339033303
0249815680
55000
47830
579734
67
017
5282 3664 4471
7534
13988013286003617079141276076713654
5676794660
21939
01285
815027
77
505
9868 2321 1861
0585
25365 31597 63201 05753 49565 48559 30007
09342 57726
65416
90899
730625
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 3; 8; 4; 8; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 1;6; 2; 5;6;8;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 7; 7;8; 4;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;7;7;7; 1;9; 2;5;8;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;7; 6; 1;5; 6; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;9; 1;5;5;8; 7; 5; 7;9;

xsmn thứ 3, xsmn ngày 16/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
867
949638423183
8989
34367280773956115002553608786310700
3280681192
39197
56947
715001
05
482
4771 3492 4412
0373
99294704937290756401067866388893924
4951066530
04310
59594
433026
87
732
0991 9417 3131
8738
04446 90083 49146 76760 38635 01622 86593
04602 14972
94606
37261
875415
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;6; 2;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3;7;7; 7; 3;9; 2;5;6;7;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;7; 2; 4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3; 2;6;8; 2;3;4;4;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 5; 7; 2; 1;2;5;8; 6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2; 3;7; 1;3;

xsmn thứ 2, xsmn ngày 15/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
305
183621024678
5474
65498374713321937596469971992406193
5607779677
48239
50578
670566
89
136
7174 3865 2487
7146
63637550457603363744665021266328403
4097518376
02260
20013
833129
51
184
6312 8252 2233
0352
06031 12924 38823 93536 85494 81170 85273
69449 03625
98053
73368
819667
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;5; 9; 4; 6;9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 1;4;7;7;8;8; 3;6;7;8;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 3; 9; 3;6;7; 4;5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5; 4;5;6; 7;9;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 3;4;5; 1;3;6; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;2;3; 7; 8; 3; 4; 4;

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 14/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
186
357628983360
5672
87143811868367846793664844641300178
5939559729
06533
79020
912347
57
808
2266 5719 7813
5535
18815054206817310699732700582344232
8679234572
13006
37390
419817
67
266
2540 1566 9226
9179
70633 49603 53034 69742 32678 65076 65950
97804 15609
99957
88266
547508
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 9; 3;9; 3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;6;8;8; 4;6;6; 3;5;8;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 3;5;7; 9; 3; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 6; 2;3; 2;9;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;8; 9; 6; 3;4; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 6;6;6;7; 6;8;9;

xsmn thứ 7, xsmn ngày 13/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
181
003180445925
5143
27978153072125166196284554952504211
3553947962
21525
38000
871204
34
641
6672 6914 8291
5064
52812417369869696811641330194727333
1192264910
37137
71179
386540
62
197
1005 0997 1098
8586
55962 96606 58379 87855 34951 08524 01813
20607 88320
71646
31804
404010
85
002
8420 8161 7959
2913
16030 51920 11440 87855 48327 08524 24289
21824 94759
17383
79418
784888
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 7; 1; 5;5;5; 1;9; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5;9; 2; 8; 1; 6;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;4; 2; 3;3;4;6;7; 1;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;9; 1;6;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5;6;7; 3; 4; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 2;2; 9; 6; 7;7;8;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 3;8; 4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9;9; 1; 3;5;8; 9;

xsmn thứ 6, xsmn ngày 12/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
287
073101753739
9896
23832183266161546765334739935084217
0010692101
70668
51567
091389
73
727
2871 4158 3312
3252
18452759283123348560144455852107978
7196451329
23144
26422
016307
39
829
1079 4296 0002
8229
22031 80646 24420 96195 85493 76270 51437
70695 90939
58276
44305
486725
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6; 5;6;7; 6; 1;2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7;8; 3;5; 7;9; 6;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 2; 1;2;7;8;9; 3; 4;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2;8; 4; 1;3;8;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;5; 5; 9;9; 1;7;9;9; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;9; 3;5;5;6;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 11/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
610
504044035695
0801
73391912339623637584148265910505337
6407344833
23141
31109
931748
14
101
4335 7286 3174
3244
92445099197316891109879108621546143
9434413643
69961
10502
711260
51
040
5564 9716 4474
4549
29602 63650 89509 54833 50091 58994 13522
19418 77941
83180
00607
989942
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;5;9; 6; 3;3;6;7; 1;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 4; 1;5;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;9; 4;5;9; 5; 3;3;4;4;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 4; 6;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7;9; 6;8; 2; 3; 1;2; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4; 4; 1;4;

xsmn thứ 4, xsmn ngày 10/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
466
161193903228
1272
20779615570791425100886421833669350
8720043851
16454
45848
334906
57
826
4754 3698 7486
5749
01486667893676557224253853686306557
0768150815
59408
59505
508706
73
413
1639 5244 7183
3256
36944 13168 47433 29573 94249 96499 61460
26073 36253
80259
17600
575418
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 1;4; 8; 6; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;7; 6; 2;9;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 8; 5; 4;6; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7;7; 3;5; 1;5;6;6;9; 8;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;8; 3;9; 4;4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;9; 8; 3;3;3; 3; 9;

xsmn thứ 3, xsmn ngày 09/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
275
621157844762
6074
60972838441414408576551609029316781
8941285181
31862
63251
985426
36
440
0987 0047 6044
4491
43442096362473406445204545312508486
5744381113
38454
86894
512562
13
907
8377 6845 8052
3007
71997 90517 53811 70764 64813 74002 90695
24804 91196
11451
06217
790684
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2; 6; 4;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;2; 2;4;5;6; 1;1;4; 3;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 5; 4;6;6; 2;3;4;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4; 2; 6;7; 1;4;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;7;7; 1;3;3;7;7; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2; 4; 7; 4; 5;6;7;

xsmn thứ 2, xsmn ngày 08/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
007
398263700845
2752
79516366334819844798321886061636197
1315306275
84508
80659
926633
94
402
8771 7283 2941
0815
73058913233597937777955332487454546
1520119463
50885
93424
702919
47
306
0033 5483 4835
4221
92155 92220 32651 32011 82771 95097 91212
49226 39418
84470
01038
783453
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8; 4;6;6; 3; 3; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;9; 5; 2;8; 7;8;8;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2; 5;9; 3;4; 3; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 3; 1;4;7;9; 3;5; 4;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 1;2;8; 1;6; 3;5;8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3; 5; 1; 3; 7;

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 07/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
497
197890487018
8812
58631602511068750620737316267654224
8344057348
44300
06791
787642
36
177
2979 8292 3887
3377
24025077661058675684704323814433795
4755941519
04819
22009
311230
56
065
2806 2335 5373
8899
62669 83659 69008 96862 31257 76541 52115
09759 84171
15155
01168
897354
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;8; 4; 1;1; 2; 8;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 6;8; 7; 1;7;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 9;9; 5; 2;6; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 6; 7;7;9; 4;6;7; 2;5;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 5; 5; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5;6;7;9;9; 2;5;8;9; 1;3; 9;

xsmn thứ 7, xsmn ngày 06/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
330
546831922011
0755
35494650118724856593845121870947955
1688484981
05322
31319
302233
99
395
5997 0861 2811
5826
08004733850303891960756561058974622
1332790696
99737
60616
652849
73
677
1516 9624 7210
1310
36418 00492 65746 71442 56277 53293 91920
35630 67508
80217
51483
459164
40
600
6443 5933 6467
6345
71265 45340 57479 71442 63328 53293 48818
56772 21521
95191
55510
271258
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;9; 1;1;2;9; 2; 3; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;5; 8; 1;4; 2;3;4;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;6; 2;6;7; 7;8; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 1; 5;9; 5;6;7;9;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 6;7;8; 4; 2;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 3;7;7; 3; 2;3;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 8; 1;8; 2;3; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 5;7; 2;9; 1;

xsmn thứ 6, xsmn ngày 05/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
749
455446666440
5355
66421836922839817763611039027344567
4972036780
61758
25758
413635
65
123
6954 9770 3706
8426
80952348304220359205308602108786837
7589239006
14757
71421
313543
23
485
8150 5088 6709
4711
91773 97604 09870 82149 28693 46454 67611
06669 43695
66315
06791
010000
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 1; 5; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5;8;8; 3;6;7; 3; 2;8;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5;6;6; 1;3;6; 7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;4;7; 5; 7; 2;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 1;1;5; 3; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 9; 3; 5;8; 1;3;5;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 04/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
455
636983762771
7846
58373211076699381874476422817350720
3243726408
56013
27742
681879
62
503
5388 6752 3177
3147
79607000436478629334343537322874249
4914885933
81858
23095
684051
88
017
4728 4211 7370
0300
14396 09941 93372 65172 75702 78017 75292
26367 64864
32243
23296
215172
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8; 3; 7; 2;2;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 9; 1;3;3;4;6;9; 3;6;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7; 8; 3;4; 3;7;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;3;8; 2; 7; 6;8; 5;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;7;7; 8; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7; 2; 2;2; 8; 2;6;6;

xsmn thứ 4, xsmn ngày 03/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
409
103864875596
9590
07580726438175438289802897405101873
7818184770
26862
28589
141606
87
735
0936 0874 5035
1274
55929959361493244317471077881024573
9696734221
08322
85865
783266
99
839
8315 9287 4174
9043
75152 82169 21164 08782 56598 02453 57075
32962 72571
71360
05681
091750
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 9; 8; 8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4; 2; 3; 1;7;9;9;9; 6;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 7; 1;2;9; 2;5;5;6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6; 7; 3;4;4; 7;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3; 2;4;9; 1;4;5; 1;2;7; 8;9;

xsmn thứ 3, xsmn ngày 02/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
910
516535605606
9972
05108759203355118683295015231886661
9399906388
58962
93180
800108
23
003
6927 5996 5392
5024
41993387043781010718075341382495754
9465123685
31059
47226
208483
69
709
8686 1630 7853
5094
66622 90680 99750 86189 76854 53107 26874
19408 87448
27509
09490
829259
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6;8; 8; 8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 1;2;5; 2; 3;8; 9;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 8; 3;4;4;6;7; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;9; 3; 5; 2;3;6;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8;9;9; 2; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;9; 9; 4; 6;9; 4;

xsmn thứ 2, xsmn ngày 01/11/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
094
308962644319
2310
37331383834031568793639339111365368
2563468196
03904
38235
780388
33
152
6747 7806 9233
0590
89693808116020818193204206459964706
7712777832
00689
17488
144424
97
050
8217 7587 2056
8352
22222 00301 16952 34087 72999 63155 13979
86143 71930
58549
93514
323707
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;5;9; 1;3;4;5; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 3;8; 9; 3;4;6;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6;8; 1; 4; 7; 2;3;3; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 8;9; 3;3;9;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;7; 4;7; 2; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2;5;6; 9; 7;7; 7;9;

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 31/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
152
284789342088
9730
26396722807410426679396155659121312
5096425775
83631
07518
541441
43
513
6153 6990 6851
2039
91737431961957864439317051736272521
7545935645
65225
36900
025806
37
373
8701 0732 1242
0894
18446 59448 78454 32532 87516 73838 37587
33570 45727
62840
77872
798468
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 2;5;8; 1;4; 1; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4; 5;9; 8; 1;6;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 3; 1;5; 7;9;9; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3;9; 2; 8; 6;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 6; 7; 2;2;7;8; 2;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 8; 2;3; 7; 4;

xsmn thứ 7, xsmn ngày 30/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
389
287068927594
6356
13443891670831193319194510133831530
1246140828
15030
56497
393781
52
819
9705 7557 8635
9828
05599043098608699411161251949034367
6581711697
25026
15114
818776
20
415
5197 8134 1312
5864
28832 00238 42448 33971 04150 60824 54441
34876 61399
91497
67247
175730
87
856
3949 8420 1164
9696
06846 40622 29691 33971 15298 60824 94081
22266 60230
92319
53482
928235
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;9; 2;8; 8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6; 1;7; 1; 9; 2;4;7;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 1;4;7;9; 5;6;8; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;7; 7; 6; 6; 7;9;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;5; 4; 2;4;8; 1;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;6; 7;7;9;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 2; 5; 6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 4;6; 1;2;7; 1;6;8;

xsmn thứ 6, xsmn ngày 29/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
248
521904135400
9217
49419175314408289682288425570661890
0124214542
37650
90714
566431
79
317
9217 3170 2453
1116
77989449212615631714275745090770726
9658848326
79548
28733
566307
44
717
3827 3874 4523
5807
86111 79216 98806 19428 50755 49335 07804
41202 57405
81293
03208
055277
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 3;3;4;7;9;9; 1; 1; 2;2;2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 7; 4;6;7;7; 1;6;6; 3; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 4;9; 8;9;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;5;6;7;8; 1;6;7; 3;7;8; 5; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 4;7; 3;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 28/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
504
828370700328
0000
36138752743873603338655233965597507
2816981825
99129
99916
481554
74
946
2383 6058 9309
3798
12740102654586273648487952213281842
7304247228
79078
57136
396800
57
497
9211 1730 4692
3504
71829 49087 47113 71065 33419 71250 07855
17875 63398
42736
23393
685860
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 6; 3;5;8;9; 6;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5; 8;9; 4; 3;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 8; 2;6; 2;2;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 2;5; 4;8; 3; 5;8;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;3;9; 9; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 5; 5; 7; 2;3;7;8;

xsmn thứ 4, xsmn ngày 27/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
640
451768028866
0573
00114463333589008668430441119462787
6262049237
92196
34359
577299
71
905
9408 3141 1255
2044
26141830018697854124790172593721700
1268424800
33631
02251
637269
03
782
6768 6263 2884
2143
17011 58498 21126 36054 78068 09033 84625
15762 38461
00736
88113
531535
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 4;7; 3;7; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 6;8; 3; 7; 4;6;9;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;8; 7; 4; 1;7; 1;1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 9; 1;8; 4;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 1;3; 5;6; 3;5; 6; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;2;3;8;8; 2;4; 8;

xsmn thứ 3, xsmn ngày 26/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
696
261963225219
1187
99629833133338232510090718769626597
7058049334
24486
18682
645804
37
670
4214 4268 1424
8091
39643977149322528036997518531648687
3996239397
06958
08232
275074
45
885
0599 6299 0213
5645
66846 31325 27660 54286 65540 76052 70265
23110 89762
65439
98290
590295
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;9;9; 2;9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;2;6;7; 6;6;7;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;6; 4;5; 2;6;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 2;8; 4; 7; 1;7;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 5; 9; 5;5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;5; 5;6; 5; 9;9;

xsmn thứ 2, xsmn ngày 25/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
944
834126745213
9458
92697864086215030375263626085827087
8627879964
06107
47712
911182
29
681
2576 5318 7461
6365
00296765168828415840413791857527372
1843268841
44217
21553
486571
26
940
6994 8203 0295
3760
65346 30310 59959 87755 05999 87970 98939
46842 90427
03275
62052
412466
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8; 2;3; 4; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8;8; 2;4; 4;5;8; 2; 7; 7;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7;8; 9; 2; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 1;5; 1; 2;5;6;9; 1;4; 6;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6;7; 9; 2;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;9; 6; 5; 4;5;9;

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 24/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
523
674474362524
4716
40618918397500317358413577385777233
1666594602
93487
40160
485772
84
031
8786 2107 5208
8687
57964624228183461234178649319178542
8031143628
93940
62756
038848
94
416
5586 9458 1651
7835
03729 03622 71097 52049 52631 74916 72448
79082 26858
71593
89397
423221
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 6;8; 3;4; 3;5;6;9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7;8; 5; 2; 7;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8; 1; 2;8; 1;4;4; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 4;4; 4;6;7; 1;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6; 1; 2;9; 1;5; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8;8; 2;6; 3;4;7;7;

xsmn thứ 7, xsmn ngày 23/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
631
800761251909
5024
42338051168652012643956927104874235
6515639751
92695
55565
749782
07
203
3734 0007 2963
8596
95562395964797519669112156255008286
7346313091
55886
54838
355064
15
138
2335 1182 9840
2575
68035 54080 48988 89750 05125 61067 40348
99993 72960
73115
79665
180266
70
712
5569 0473 9282
5886
55321 73499 32268 89750 59454 61067 66594
08709 58406
32647
35743
780272
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 6; 4;5; 1;5;8; 3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6; 5; 2; 1;2;5;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7;7; 5; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;3;4; 9; 5; 6;6; 1;6;6;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5; 5; 5;5;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6; 7; 5; 2;8; 3;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;9; 2; 1; 8; 3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 8;9; 2; 3; 2;6; 4;9;

xsmn thứ 6, xsmn ngày 22/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
301
868600413791
2609
81548725552555859947771945814256835
6745693988
84677
98537
736861
64
164
1934 0427 4660
7623
04989020609952088062769272227192952
8873360955
99169
31373
863825
46
264
3239 6659 9275
6825
58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624
71308 14967
09902
42000
670059
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;9; 5;7; 1;2;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6;8; 1; 7; 6;6;8; 1;4;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 7;7; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5; 2;4;4;9; 1;3; 9;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;7;8; 9; 4;5; 9; 3;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 9; 4;7; 5; 3;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 21/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 4, xsmn ngày 20/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 3, xsmn ngày 19/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 2, xsmn ngày 18/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 17/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 7, xsmn ngày 16/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 6, xsmn ngày 15/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 5, xsmn ngày 14/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 4, xsmn ngày 13/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 3, xsmn ngày 12/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 2, xsmn ngày 11/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 10/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 7, xsmn ngày 09/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 6, xsmn ngày 08/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 5, xsmn ngày 07/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 4, xsmn ngày 06/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 3, xsmn ngày 05/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 2, xsmn ngày 04/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn chủ nhật, xsmn ngày 03/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 7, xsmn ngày 02/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 6, xsmn ngày 01/10/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 5, xsmn ngày 30/09/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmn thứ 4, xsmn ngày 29/09/2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep