Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 13/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
553
2307
9960
4517
7987
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
74232
71366
57156
70139
848912
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2; 7;8; 2; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 3;6; 8; 2;7; 4;5;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 06/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
727
9881
6051
4978
0913
03210
97006
76306
04828
21283
19436
21626
32236
46735
68138
44193
614830
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6; 3; 6;7;8; 5;6;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 8; 1;3; 3;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 30/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
211
8543
5668
9096
7847
63601
96886
91565
90413
43442
84973
04266
38608
05418
33759
45974
725503
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 8; 1;3;8; 2;3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 5;6;8; 3;4; 6; 6;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 23/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
375
4834
6969
7174
8369
05269
20923
56291
83434
92339
79541
60584
85255
11992
85030
78820
798174
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4;4;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 9;9;9; 4; 4;5; 4; 1;2;