Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 03/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
571
2561
5946
0879
9180
10466
86152
54628
94787
26499
99316
85972
92004
02466
68143
06416
206710
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 6;6; 8; 3;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;6;6; 1;2;9; 7; 9;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 26/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
997
5498
2771
2287
1265
37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639
47954
30982
29551
97745
579182
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;7; 2; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 5;7;9; 1; 2; 2;7; 7;8;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 19/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
184
1435
6456
3110
4018
28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562
28094
86814
22100
63473
291304
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 5; 4;4;8; 5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 2;5;8; 3; 4; 4;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 12/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
394
4079
3573
4641
3850
83064
84797
49783
82536
38895
53485
91071
23941
22638
94911
46513
175553
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 6;8; 1;1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4; 1;3;9; 3;5; 4;5;7;