Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 04/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
990
4196
3992
6427
4517
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
40977
19874
09517
97437
220816
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 7;7; 4;5;7; 7; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7;7; 2;5;6;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 27/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
821
8424
3822
0464
8123
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
90856
96478
52761
86200
523343
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;2;3;4;8; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;2;4;5; 8; 3; 8;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 20/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
037
2014
5444
6076
0508
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25270
84888
57753
65720
53974
372174
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 4;6; 7;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 4; 4;6; 6;8; 7;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 13/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
553
2307
9960
4517
7987
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
74232
71366
57156
70139
848912
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2; 7;8; 2; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 3;6; 8; 2;7; 4;5;