Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 23/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
168
9135
1897
8396
3183
26709
36169
83419
93613
31766
07915
86705
64724
20994
52548
27578
861864
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 3;5;9; 4; 5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 6;8;9; 8; 3; 4;6;7;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 16/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
158
8285
5211
0281
8733
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
64687
64802
53557
40659
414541
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 1;9; 1; 3; 1; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;8;9;9; 1;5;7; 8;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 09/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
222
6960
6864
7817
5958
81264
65987
15189
40340
06042
15140
57410
78219
91375
81162
13308
565089
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 7;9; 2; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 2;4;4; 5; 7;9; 9;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 02/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
865
7985
0638
2943
1286
78747
25649
83539
68056
45190
42558
88981
81002
86907
46126
47187
764841
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 6; 8;9; 1; 3;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;8; 5; 1;5;6;7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau