Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 19/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
759
1004
6480
4005
4018
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
09104
69309
92293
90723
536469
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;4;4;5;9; 8; 3; 1;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 5;5;9; 9; 3;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 12/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
332
3742
4110
3171
3489
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
41195
76877
01901
57055
272959
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 2;3;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 6; 1;1;7; 9; 5;6;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 05/03/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
293
2964
0102
6845
0317
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
66385
27344
93943
92340
299096
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5; 2;7; 8; 1;3;4;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4; 5; 3;3;6;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 26/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
440
6059
8978
3660
2760
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
64715
90501
18160
96332
737936
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 5;5; 4; 2;6; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2; 8;9; 1;