Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 04/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
506
5458
5906
4902
7900
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
09316
87376
03163
01663
130716
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;6;6; 6; 6;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;8; 3;3; 5;6; 7;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 27/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
393
3999
7833
3507
4755
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
61749
63393
94224
14090
402338
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7; 4;9; 3;8; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 6; 9; 3;3;9;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 20/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
46
555
5026
6143
5286
5831
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
90189
21048
63284
96574
261399
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 8; 2;6; 1; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1; 4; 4;4;6;9; 6;8;9;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 13/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
979
9035
0282
5723
8041
03937
31532
03422
26779
53949
51136
19174
74476
76233
06793
73556
101232
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 2; 2;3;5;6;7; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 4;6;9;9; 2; 3;