Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 01/10/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
014
0698
6849
8483
2062
07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544
51489
99615
92952
94835
724394
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5; 9; 4;5; 2;4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 2;3;6; 3;9; 4; 8;
xs_icon

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 24/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
432
1782
7888
7384
1191
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
87069
79801
89246
20066
514448
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 3;5; 2; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 6;9; 2;2;4;8; 1;6;
xs_icon

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 17/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
838
7702
0251
7593
5426
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
05285
12231
38168
02962
050246
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;5; 8; 6; 1;1;8; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;8;8; 5; 5; 3;
xs_icon

KQXS TG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

kết quả xổ số Tiền Giang XSTG ngày 10/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
773
8659
1875
2416
8859
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
50818
73315
88200
38434
926219
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6;8;9; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;2;4;9;9; 3;4;5; 1;