Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBP Kết quả xổ số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 02/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
070
6213
6031
2448
0762
61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052
88962
83215
42795
06325
387404
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 9; 3;3;5; 5;9; 1;1;3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;2; 1;5;
xs_icon

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 25/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
703
6994
0780
3398
7590
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
62377
15872
58530
70753
057234
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 2;2;7; 1;2; 2;4;8;
xs_icon

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 18/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
619
2742
3928
6135
0470
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
20296
43792
12195
13736
321950
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 8; 5;5;6; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;7; 2;5;6;8;
xs_icon

KQXS BP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

kết quả xổ số Bình Phước XSBP ngày 11/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
926
6020
2979
3520
6517
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
20954
83374
00668
24691
702051
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 2;2;7; 6; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4;6;8; 8; 4;9; 5; 1;