xsmb thứ 5, xsmb ngày 16-10-2021 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66067
51010
58163
24893
22086
11007
59027
44020
89643
23923
3823
4029
6037
8722
4597
2086
4262
6785
2981
0394
970
084
208
56
38
14
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;7;8; 4; 2;3;3;7;9; 7;8; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 2;3;7; 1;4;5;6;6; 3;4;7;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 16-10-2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmt thứ 5, xsmt ngày 16-10-2021 mở thưởng lúc 17h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
172
490406196399
7160
41480584100068947162728082035577233
7179193064
59482
82324
712965
47
821
6649 1014 6475
4517
44776003814362405302182890662478135
6123416212
36832
01223
734920
23
474
7970 1656 4192
7785
77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613
64423 10253
71014
91543
735007
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;8; 9; 4; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 2;4;5; 2; 2;9; 1;9;
   Loto Quảng Ngãi
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 2;4;7; 1;3;4;4; 2;4;5; 7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6; 1;9;
   Loto Đắc Nông
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;4;8; 3;3; 3;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 5;8; 4; 4;5; 2;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau