Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 13/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
265
2888
7523
2225
1873
74875
72543
28443
34653
96933
40028
91013
31560
82558
83575
40569
691870
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 3;5;8; 3; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;8; 5;9; 3;5;5; 8;
xs_icon

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 09/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
999
4612
6411
9102
1444
84721
48691
88176
18216
59298
06478
57604
82051
60011
30821
05520
082789
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 1;1;2;6; 1;1; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 6;8; 9; 1;8;9;
xs_icon

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 06/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
774
8275
0558
3220
2149
10632
34895
71380
65715
40679
29402
29604
54379
25450
93663
13620
572857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4; 5; 2; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 8; 3; 4;5;9;9; 5;
xs_icon

KQXS KH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 02/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
457
0701
9175
1058
1939
03432
37589
21464
72544
00955
52164
65060
64555
10084
38618
82704
094222
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4; 8; 2; 2;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;5;7;8; 4;4; 5; 4;9;