Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 25/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
623
3990
1315
5153
1438
56600
45401
28715
41190
09214
52555
44308
86667
85752
58598
90891
793624
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;8; 4;5;5; 3;4; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5; 7; 1;8;
xs_icon

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 21/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
050
5583
4543
1815
2008
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
42910
19274
13231
34843
984745
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 1;5; 1;5; 3;3;5; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 2;4; 3; 9;
xs_icon

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 18/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
856
7989
1248
2376
0228
50127
28746
51379
10643
71587
83894
61033
57347
73302
56018
74090
507708
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 8; 7;8; 3; 3;6;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 6;9; 7;9; 4;
xs_icon

KQXS KH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 14/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
424
9840
1306
0461
9293
66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
97840
33500
39669
66832
264790
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6;8; 1; 4;5; 2; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 3;