Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 08/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
740
8505
0422
8437
4661
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
08585
69958
65010
62991
747598
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 2; 7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 1; 1;5;7; 1;6;8; 9;
xs_icon

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 05/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
073
7729
6521
7771
8618
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
21742
26317
78563
77852
478056
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8; 7;8; 1;9; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5;6; 3;7; 1;3; 2;
xs_icon

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 01/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
666
1016
1680
4157
9339
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
48461
64982
58726
32244
796653
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6;8; 6; 9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 5;5;7; 1;6; 1;5; 2; 7;
xs_icon

KQXS KH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 29/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
20
455
2363
0100
1576
8828
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
30164
71539
32987
11543
703228
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 8; 8; 1;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 3;4;4; 3;6; 2;7;