Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 03/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
510
9632
2828
1370
6643
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
11689
28283
74808
46102
378413
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 3; 3; 8; 2; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 1;3;9; 1;3;9;
xs_icon

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 29/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
066
2578
5313
2637
9207
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
86078
39954
64222
87402
326189
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;7; 3; 2; 7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 2;6;8; 6;8;8; 9;
xs_icon

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 26/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
200
6527
9419
1877
2021
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
50318
70631
90847
12455
164786
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;6; 8;9; 1;7; 1; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 6; 6; 3;
xs_icon

KQXS KH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 22/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
575
9839
2663
1499
4415
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
10184
22367
47264
33941
942153
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8; 1;3; 8;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;4;7; 3;5;9; 4; 9;