Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 04/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
594
4772
2924
2303
5322
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
84464
41199
32838
63569
308701
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 3;7; 2;2;4; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 2;5;5; 3;4;9;
xs_icon

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 31/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
852
2857
7036
1215
9981
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
99220
11024
52657
66266
626829
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 5;6; 4;9; 2;6; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;7;7; 6; 1;4; 9;
xs_icon

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 28/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
072
4439
7375
4163
6069
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
09705
93168
64238
56333
505873
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 3; 3;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;8;9;9; 2;3; 4;5;7; 1;6;
xs_icon

KQXS KH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

kết quả xổ số Khánh Hòa XSKH ngày 24/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
336
5724
6499
4808
9966
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
45734
66315
02304
87881
038797
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8; 5; 4;7; 3;4;5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;4; 7; 9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau