Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 12/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
889
0079
8756
5447
5722
53336
51260
15674
97487
28452
77081
45539
39060
74011
50602
72158
003338
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1; 2; 6;8; 9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;8; 4;9; 1;7;9;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 05/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
193
3280
7896
3128
6246
84271
34001
94150
35612
48413
32552
73757
66174
51546
28459
09146
585324
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;3; 4; 8; 6;6;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7;9; 1;4; 3;6;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 29/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
219
4789
3868
4121
7831
17422
74946
97063
92863
41865
32021
01102
46674
43652
69062
16086
359928
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9; 1;1;2;8; 1; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;3;3;5;8; 4; 6;9;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 22/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
866
5044
7871
5246
8672
09113
10255
86717
00110
45314
18136
74998
84429
23252
54705
18340
473339
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 3;4;7; 9; 6;9; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 6; 1;2; 8;