Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 18/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
827
4723
9542
4338
9951
80353
84775
72790
99809
15777
93976
95918
47230
45820
64126
83125
442157
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 8; 3;5;6;7; 8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;7; 5;6;7;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 11/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
889
6456
3172
4491
7135
93825
51600
28402
65233
48536
77052
40320
69328
36763
79567
97579
525305
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5; 5;8; 3;5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 3;7; 2;9; 9; 1;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 28/08/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
137
3508
9437
4564
9881
56405
42719
94303
71195
21668
43720
93147
03519
85446
50585
49095
345251
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5;8; 9;9; 7;7; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 4;8; 1;5; 5;5;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 21/08/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
629
2212
2878
3033
0631
49012
22761
45515
54429
58089
54436
72259
31992
60824
11749
51549
291070
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;5; 4;9;9; 1;3;6; 9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 1; 8; 9; 2;