Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 24/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
931
9232
4532
2569
9182
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
86305
03196
00167
63195
809574
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;2;2;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 7;9; 4; 5; 2; 3;5;6;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 17/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
456
7469
3414
2581
6838
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
77064
03488
90092
86405
800859
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5; 4;7; 8;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 4;9; 3;9; 1;8; 2;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 10/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
893
0674
9215
5517
5515
41344
89608
48238
52398
11735
14516
60722
64400
69669
10227
73682
907600
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 5;5;6;7; 2;7; 5;8; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4; 2; 3;8;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 03/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
919
5986
1488
9217
0359
61872
35286
12035
68479
42163
96761
69337
30356
06404
81223
55046
327857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 7;9; 3; 5;7; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 9; 1;3; 2;9; 6;6;8;