Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 02/07/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
738
8574
3271
2691
9483
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
37958
56813
90310
42738
592283
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 6;6; 8;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9; 7; 1;4; 1;3; 3; 1;8;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 25/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
725
2880
6619
2078
4319
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
37821
19302
73587
49421
149036
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9;9; 1;1;5; 6; 3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 7;9; 8; 7; 8;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 18/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
550
9378
5866
4564
0514
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
35709
69456
69928
55881
571001
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 7;9; 4; 5;8; 4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 4;6; 4;8; 1;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 11/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
983
1847
7687
3791
1467
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
48995
55033
61652
69974
429240
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 3;9;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 7;9; 4; 3;7; 1;4;5;