Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 03/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
617
9578
3118
2941
2354
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
22542
77701
55125
45518
443635
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2;7;8;8; 5; 5; 6; 1;2;2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 6;8; 8;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 27/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
763
8741
8081
5381
9422
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
38138
31609
95708
11954
646084
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 1; 2;8; 8; 1;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 3;5;9; 1;1;4; 9;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 20/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
713
5576
7811
8493
2573
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
56167
31318
22013
38858
632279
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1;3;3;8; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9; 7; 1;3;6;9; 9; 3;3;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 13/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
998
0941
5293
1634
5305
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
38785
33230
74780
30487
767453
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 2; 5;7; 3;7;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau