Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 08/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
798
4109
6857
7330
7341
96560
72516
52559
90748
88901
87319
69117
20403
36421
53143
53424
220120
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;9; 6;7;9; 1;4; 1;3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7;9; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 01/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
137
4635
4330
4704
4661
85742
19423
90661
12429
63749
73431
78961
49059
69424
90334
82542
360412
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 2; 3;4;9; 1;4;5;7; 2;2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 1;1;1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 25/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
577
4608
2734
5059
8916
10572
84195
98307
62059
51591
10676
56886
76693
94013
72226
00147
771233
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 3;6; 6; 3; 4; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9;9; 2;6;7; 6; 1;3;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 18/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
596
2437
9568
8507
0704
57827
53649
16556
28078
89751
28074
93123
65608
90528
65894
03336
067149
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;7;8; 3;7;8; 6;7; 9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 8; 4;8; 4;6;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau