Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 02/12/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
228
1580
8394
3819
8094
47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422
93174
16177
97494
71185
528610
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 2;8; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 9; 4;7;8; 5;7;8; 4;4;4;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 25/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
628
0498
2498
4182
4196
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
92713
65037
78898
51531
815234
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 8; 1;4; 5;6;7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4; 2;5; 2; 6;8;8;8;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 18/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
456
7706
8806
6191
4323
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
71596
12498
58878
99453
274561
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6;6;8; 3;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 1; 7; 8; 9; 1;5;6;8;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 11/11/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
71
540
1478
2611
7189
2679
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
49227
56672
84057
70068
296872
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;1; 7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 8; 2; 2;3;8;9; 7;7;9;