Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQNI Kết quả xổ số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 04/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
634
8813
4585
3252
9442
74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686
81488
01536
05204
79727
127946
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 3;4; 3;4;7; 4;6; 2;6; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 5;6;8;
xs_icon

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 28/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
545
5712
6211
1880
8120
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
48771
16461
32823
88376
415615
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;2;5; 7; 3; 8; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;6; 6;6;8;
xs_icon

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 21/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
504
7886
3990
3227
0165
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
46753
49698
46729
71403
264606
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;6; 6;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;8; 5; 1;5; 3;3;6; 8;
xs_icon

KQXS QNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

kết quả xổ số Quảng Ngãi XSQNI ngày 14/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
622
0688
8957
5245
5778
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
06897
37701
33955
85638
955137
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 8;9; 1;2;4; 7; 8; 2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 6;8; 8;9; 7;