Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQB Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 20/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
424
3341
5590
7359
3683
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
06488
44772
48848
35039
170606
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2; 4; 9;9; 1;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 2;6; 3;5;8;
xs_icon

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 13/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
330
8412
7270
6045
4377
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
75131
39378
10929
98098
364073
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2; 9; 1; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;9; 2;3; 7;8; 7;8;
xs_icon

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 06/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
172
4777
0474
6285
2581
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
24449
71051
41885
54197
349996
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;9; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 2;4;7;9; 1;1;3;5;5; 6; 7;
xs_icon

KQXS QB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 30/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
541
4468
6588
5149
0480
06588
78336
49832
31551
07699
89812
96093
37192
24916
90158
35917
933272
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;7; 2;6; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 8; 2; 8;8; 2;3;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau