Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQB Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 23/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
933
3613
1594
4715
4048
62228
08128
13973
78301
63616
87947
20681
15228
07260
23182
08042
493570
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 3;5;6; 8;8;8; 3; 2;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;2; 4;
xs_icon

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 16/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
183
6613
2039
7397
7018
89061
26671
19327
03145
96698
27972
09554
14083
98051
86529
00477
603521
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;8; 1; 7;9; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 1; 1;2;7; 3;3; 7;8;
xs_icon

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 09/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
578
6351
2920
7736
0140
66631
76494
88069
62387
09253
65552
73563
48113
64025
26006
14168
128250
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 3; 5; 1;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;3; 3;8;9; 8; 7; 4;
xs_icon

KQXS QB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 02/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
098
2059
1885
3231
1991
96048
23541
12187
17829
39000
32489
30498
37629
77750
28148
80714
423730
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 9;9; 1; 1;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 5;7;9; 1;8;8;