Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQB Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 18/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
742
8590
7705
6803
5790
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83525
56921
89637
80813
53631
725785
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 3; 1;1;5; 1;7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 1; 5; 9;
xs_icon

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 11/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
147
3524
2588
1322
3157
05676
01056
98298
53077
58186
47030
89736
03357
74353
29324
01672
514214
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 2;4;4; 6; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6;7;7; 2;6;7; 6;8; 8;
xs_icon

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 04/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
878
1234
7611
1875
8764
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
36184
48839
34556
02291
667402
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 4;7; 1; 2;2; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;6;8; 4; 5;8; 4; 1;
xs_icon

KQXS QB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 27/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
734
3748
3150
4122
0602
45816
67125
46049
73707
35197
78720
59869
07218
39079
89301
40800
983989
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2;7; 6;8; 2;5; 4; 8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 9; 9; 7;