Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQB Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 10/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
336
7356
2941
4794
5451
90890
00207
56925
17059
15652
90007
45853
90038
85113
63239
77650
349716
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;7; 3;6; 5; 6;8;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;3;6;9; 4;
xs_icon

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 03/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
459
4455
4102
7275
6629
65786
92696
29617
85964
86183
90858
33929
94764
24374
79065
42400
095990
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 7; 9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8;9; 4;4;5; 4;5; 3;6; 6;
xs_icon

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 27/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
616
2464
2257
2555
5864
12737
78644
49384
75565
91356
12648
66970
66288
10192
83859
31346
078436
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 6; 7; 4;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;7;9; 4;4;5; 4;8; 2;
xs_icon

KQXS QB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 20/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
017
4591
1939
0407
0525
34449
71680
83000
82098
62796
76649
48663
67111
42841
38833
64294
859849
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;7; 5; 3;9; 1;9; 9;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;4;6;8;