Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQB Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 08/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
995
8297
3402
4009
6209
38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503
38022
55240
07504
35806
063283
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;4;6;9;9; 2; 6; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5; 2;3; 3; 5;7;
xs_icon

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 01/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
801
0775
4688
6170
2541
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
13524
09020
40890
68534
875870
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 4; 4;5; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 5; 1;4;8;
xs_icon

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 25/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
195
3157
6861
9312
4436
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
22318
01594
77493
15353
658883
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;8; 2;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;8; 1; 9; 3; 3;4;5;5;9;
xs_icon

KQXS QB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 18/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
368
1029
6530
2724
1432
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
10570
99720
71117
03192
699494
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 2;7; 4;9; 2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 3;4;8; 2;4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau