Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSQB Kết quả xổ số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 30/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
421
1249
2900
1526
4332
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
20443
09776
26071
58665
845265
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 1;3;6; 2;6; 1;3;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5; 5; 1;6; 8;
xs_icon

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 23/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
324
1499
2175
7016
4134
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
34339
82762
83400
90632
851225
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 6;7; 2;4;5; 7; 2;4;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 1;5; 9;
xs_icon

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 16/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
913
6144
8250
6891
7950
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
33981
28714
97212
76606
749246
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 2;2;3;4; 1; 2;8; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1; 1;
xs_icon

KQXS QB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

kết quả xổ số Quảng Bình XSQB ngày 09/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
212
9020
4555
5881
8217
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
64023
78776
98213
98596
374066
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;3;7; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 6; 1;6;8; 1;8; 1;6;6;