Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 24/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
958
2523
4055
8139
9594
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
21709
34098
26518
72108
210135
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 8; 3; 2;5; 7;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 5; 3; 7;9; 4;8;
xs_icon

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 19/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
814
9773
2242
0466
6780
23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426
82372
18895
18626
04115
275622
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;6; 2; 6;6; 6; 2;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 6; 2;3;6; 5;
xs_icon

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 17/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
542
4986
3798
4184
9863
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
15730
15195
85716
88510
517935
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 6; 5; 5; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 3; 2;4;6; 2;5;8;
xs_icon

KQXS HCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 12/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
089
8680
9622
4275
2555
77984
18913
82560
46537
54249
34023
93135
44937
96720
44296
75744
027780
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2;3; 5;7;7; 4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 5; 4;9; 6;