Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 05/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
546
5488
9218
8403
3629
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
75030
81061
73298
32520
472296
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3;7;7; 8; 9;9; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;8; 1; 8; 6; 8;
xs_icon

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 03/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
697
5758
7479
3907
1736
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
57839
84380
32995
01660
643631
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 5;8; 1; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;8; 5;8;9; 5;7;
xs_icon

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 28/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
413
2327
4799
3058
9717
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
95699
82845
15898
23029
830771
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7; 2;7;9; 5;5;7;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8;8; 6; 1; 2; 8;9;9;
xs_icon

KQXS HCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 26/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
143
6910
1667
6594
8580
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
37547
63283
19928
91886
108196
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8;9; 2;2; 3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 2;3;6;8; 4;6;