Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 12/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
188
2763
1913
7957
9506
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
97087
32917
82353
61608
062117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 3;7; 7; 8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7; 1;3;7;9; 2; 7;7;8;
xs_icon

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 07/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
630
5324
1013
5063
4785
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
13757
78493
07611
30906
633890
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;6; 1;3; 4;5; 9; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 3; 1; 5; 1;3;
xs_icon

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 05/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
922
9995
9535
8800
8738
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
57555
36463
13347
90825
301978
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5;7; 5;8;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 3;5;8; 5;8; 5; 5;
xs_icon

KQXS HCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 31/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
420
1928
7375
7257
4526
61435
73883
19392
70474
71134
28260
46570
89924
61128
51044
54543
237960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6;8;8; 4;5; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 4;5; 3; 2;