Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 10/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
80
155
4925
8393
1141
1030
94355
59044
70388
20136
63744
44559
88898
53935
65937
07051
70258
703980
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 5;6;7; 1;4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5;5;8;9; 8; 3;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 08/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
684
3168
3299
3529
5296
63463
21548
53555
51364
01727
70001
84684
53095
17717
64269
71060
346206
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 7; 7;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 3;4;8;9; 4;4; 5;6;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 03/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
641
8255
3975
2818
8020
88999
02291
49582
73185
79485
64155
62375
04619
75254
20486
12640
171897
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;5; 5;5; 2;5;5;6; 1;7; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 01/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
678
8344
5130
7014
3294
04965
38221
48183
23290
16817
46500
76660
09605
34135
24099
38786
126157
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4;7; 1; 5; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 5; 8; 3;6; 4;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau