Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 17/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
803
8977
3563
4329
5542
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
55001
64227
75851
98072
780068
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;3; 7;9; 6; 2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 2;3;4;8; 2;7; 3;
xs_icon

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 15/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
014
6907
6733
8472
4684
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
69965
09722
34258
42831
436392
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 3;4;6; 2; 1;3; 1;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 5;5; 2;6; 4; 2;
xs_icon

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 10/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
888
4176
0686
2817
4791
06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065
05442
78699
70980
29704
884043
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 7; 8; 2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 4;6; 6;8; 1;9;
xs_icon

KQXS HCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 08/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
085
3478
3706
1331
6783
25847
27754
37004
81873
73651
03062
49273
86409
80751
89037
38828
368915
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6;9; 5; 8; 1;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;4; 2; 3;3;8; 3;5;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau