Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 23/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
495
3557
5302
4157
9464
32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030
55338
00119
97125
70764
149345
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;1;9; 2;5; 2;8; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7;7; 4;4; 5;
xs_icon

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 21/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
840
5638
5838
5916
8489
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
02861
59808
21393
19578
108098
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;8;9; 5;6;7; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 8; 9; 3;7;8;
xs_icon

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 16/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
002
6422
4702
4355
4670
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
88937
36455
17582
56984
977447
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2; 8;8; 2;7; 5;7; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;5; 2;4;4;
xs_icon

KQXS HCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 14/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
912
5354
9472
6469
3599
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
43553
21931
32729
75796
275361
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 2;3; 9; 1; 8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 1; 9; 2; 6;9;