Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 06/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
626
4789
5682
1612
0508
50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022
56743
22042
39290
27361
144596
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 2; 2;6; 9; 2;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1;1; 1; 2;6;9; 6;
xs_icon

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 04/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
910
7178
3123
2541
2375
08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178
18442
25304
75881
15333
970167
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 3;5; 3;6; 1;2;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 7; 5;8;8; 1;4;4;
xs_icon

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 30/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
822
2366
1297
0653
3440
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
82340
72769
06994
86395
772132
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 9; 2;3; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 3;6;9; 5; 4;5;5;7;
xs_icon

KQXS HCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

kết quả xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 28/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
540
1932
2646
4776
3396
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
04639
67075
19166
77246
153878
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 2;9; 6;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5;5;6; 5;6;8; 5; 6;