Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 21/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
393
1776
0436
8279
9655
32286
60665
08733
52730
95051
76351
29127
32666
71138
90668
11544
658093
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 3;6;8; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1;5; 5;6;8; 6;9; 6; 3; 3;
xs_icon

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 14/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
459
0069
4169
0411
8253
80016
13396
26515
12652
14775
84847
19556
58591
34704
76190
55011
973858
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1;1;5;6; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;6;8; 9; 9;9; 5; 1;6;
xs_icon

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 07/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
842
7302
6941
5456
6627
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
83114
12774
05018
65485
992577
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 1;4;6;8; 7; 1;2;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 4;7; 5; 1;9;
xs_icon

KQXS NT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 31/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
694
1340
8093
8575
7478
26633
76918
50243
56776
26339
84070
24018
24585
98629
96566
34803
737430
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 8;8; 9; 3;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 5;6;8; 5; 3;4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau