Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 11/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
958
0227
2941
0838
1513
88445
36391
92198
10553
43789
19782
38543
66390
71385
11969
21144
607428
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 7;8; 8; 1;3;4;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;8; 9; 2;5;9; 1;8;
xs_icon

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 04/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
317
2761
3718
4793
1317
15317
50480
28121
27686
63940
15242
18962
56580
37420
20495
52969
999506
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 7;7;7;8; 1; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;9; 6; 3;5;
xs_icon

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 28/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
866
5148
5828
9048
2370
07775
33608
70168
97313
66450
66424
78788
60341
98945
67678
24632
291441
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3; 4;8; 2; 1; 1;5;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;8; 5;8; 8;
xs_icon

KQXS NT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 21/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
796
1852
7078
1278
3801
95285
53257
23496
43695
13547
12344
99971
65210
44792
69805
30409
069063
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5;9; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 3; 1;8;8; 5; 2;5;6;6;