Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 20/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
089
7636
6216
1957
7484
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
10037
50979
76625
66733
664159
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 5; 3;6;7;7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;8;9; 9; 4;9; 5;
xs_icon

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 13/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
200
7383
6263
3965
9412
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
82897
86078
59429
11265
256350
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 3;5;9; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 3;5;5; 1;8; 3; 5;7;
xs_icon

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 06/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
709
3989
8043
3338
1686
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
75154
13890
08342
34888
976675
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 8;8;8; 2;3;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 9; 5; 6;8;9;
xs_icon

KQXS NT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 29/04/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
468
0516
9910
2755
8942
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
88719
94658
75495
10382
642529
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6;9; 9; 9; 2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;8; 8;8; 2;4;9; 5;5;