Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 03/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
500
9261
1911
8935
4114
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
04085
29102
06010
78527
520062
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;4; 1;7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 2;7; 6;7;8; 5;5;
xs_icon

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 27/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
695
4980
0123
1166
8756
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
93078
75146
92687
94851
284882
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4;4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6;8; 2;6;7; 8; 1;2; 3;7; 5;
xs_icon

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 20/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
634
5753
6003
4304
6897
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
66058
47588
66455
91706
204032
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;6; 7; 4;4; 2; 4; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;5;8; 3;8; 7;9;
xs_icon

KQXS NT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 13/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
506
5570
4733
8675
1705
66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
45871
59077
96281
52584
640728
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 4;8; 3;5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 1;5;5;5;7; 1;4;