Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 15/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
761
3832
1236
2544
3056
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
54506
09687
62274
26511
056234
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 1; 6; 2;4; 6;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6; 1;6; 2;4; 7; 7;
xs_icon

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 08/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
023
8898
4989
8638
4424
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
45706
55959
59376
69680
759041
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;7; 4;5; 2;3;4; 8; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 1;4; 6;7; 9; 8;
xs_icon

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 01/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
923
2282
5348
5002
3475
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
08043
95581
33555
31109
886147
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;9; 4;8; 3; 3;7; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5; 5; 1;2;6; 7;
xs_icon

KQXS NT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 25/08/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
118
0926
8434
0517
8817
18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675
74248
10333
20760
32556
693904
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 5;7; 7;7;8; 6; 3;4; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 2;5;5; 8;