Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 07/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
070
1722
9470
2238
2564
67711
77789
99698
73212
99298
17053
52257
97690
42257
45739
15943
519735
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 2; 5; 8;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;7;7; 4; 9; 8;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 31/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
443
3599
6839
9599
0230
83425
24592
79843
31268
73596
92880
63572
45394
04831
93476
73066
512228
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;8; 1;9; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;8; 2;6; 2;4;6;9;9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 24/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
136
7883
0055
0780
9207
81413
22178
45761
62015
60466
47768
00802
83924
96396
53785
74968
571868
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 3;5; 4; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;6;8; 8;8; 8; 3;5; 6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 17/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
549
4380
7585
8282
8616
93733
47576
59518
79454
05498
16224
91889
06120
48152
81398
48647
577739
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 4; 3;9; 7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4; 6; 2;5;9; 8;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau