Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 09/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
006
3785
5512
2251
5960
23876
71796
68614
78853
86650
89731
07811
16293
39332
93762
83286
862570
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 1;2;4; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3; 2; 6; 5;6; 3;6;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 02/04/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
352
9314
8553
7667
1846
51412
73064
69420
37885
08578
24820
72718
83749
36846
55328
53290
318276
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;8; 8; 6;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3; 4;7; 6; 8; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 26/03/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
405
7654
3525
8893
1853
13083
29218
94875
26670
48887
01536
87814
54081
17127
64538
35820
366321
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 4;8; 1; 5;7; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 5; 1;3;7; 3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Ninh Thuận

kết quả xổ số Ninh Thuận XSNT ngày 19/03/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
496
8260
8967
8423
0581
74191
75855
88127
81440
07152
35380
05772
25403
35043
19415
61596
850304
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 5; 3;7; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 7; 2; 1; 1;6;6;