Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDNO Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 30/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
224
1116
5476
4499
8112
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
70173
95467
03818
78566
590479
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;8; 4;6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 3;3;6;9; 1; 9;9;
xs_icon

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 23/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
899
9237
5996
2512
1696
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
46122
74876
06139
69999
985281
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2; 2; 6;7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;8; 1; 3; 6;6;6;9;9;
xs_icon

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 16/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
646
4241
4417
7421
3951
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
72652
73586
84633
74632
835555
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;7; 2;3;4; 1;2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;5; 7; 7; 2;5; 6;
xs_icon

KQXS DNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 09/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
558
7515
3948
3907
2035
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
86963
79370
25851
60344
929614
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 3;4; 5; 6; 5; 2;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 3;9; 9;