Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDNO Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 25/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
852
8835
3290
1509
7927
54839
61799
97194
86034
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 7; 4;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 4;9;
xs_icon

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 18/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
839
3645
5969
9174
5372
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
79306
59430
21597
69758
440199
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;7; 7; 9;9; 5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 9; 2;4;6; 7;9;
xs_icon

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 11/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
882
0649
0486
0521
9044
38286
78003
67002
43248
26175
91211
98769
81280
54384
76844
70472
127433
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 1; 1; 3; 4;4;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2;5; 2;4;6;6;
xs_icon

KQXS DNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 04/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
95
930
3637
3239
0037
2546
80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863
21095
64522
73664
66651
126283
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 7;7;9; 5;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3;3;4;5;5; 3; 5;