Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDNO Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 12/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
255
0439
5074
7720
2286
55909
45636
01754
25460
82717
12238
04965
31670
36362
66355
32789
051128
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 7; 8; 6;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;5; 2;5; 4; 6;9;
xs_icon

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 05/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
350
1700
5731
7072
8975
50214
86014
11176
27017
45936
59467
22846
47907
72328
68364
79950
103373
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4;4;7; 8; 1;6; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 2;3; 5;6;
xs_icon

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 29/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
795
0061
0219
4906
3053
75688
88202
90916
40176
94221
43971
98464
51427
50987
73204
36039
594799
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;6; 6;9; 1;7; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;4; 1;6; 7;8; 5;9;
xs_icon

KQXS DNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 22/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
446
7881
7540
7642
5479
03264
17110
90079
74485
95413
71835
89354
13705
26599
43205
64959
826870
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5; 3; 5; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 4; 9;9; 1;5; 9;