Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDNO Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 22/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
695
8854
4088
0789
8245
32315
59168
44645
18508
57147
24070
38963
25976
69658
54622
68525
951992
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 5; 2;5; 5;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 3;8; 6; 8;9; 2; 5;
xs_icon

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 15/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
234
6427
3819
6229
6303
95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951
08736
82207
77926
14237
301038
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;7; 9; 6;7;9; 4;6;6;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2; 4; 2; 8;
xs_icon

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 08/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
725
1599
9411
3259
2619
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
96224
29748
74662
36029
133633
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1;4;9; 1;4;5;9; 3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8;9; 2;2; 3; 9;
xs_icon

KQXS DNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 01/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
51
982
9549
0786
8142
1017
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
65021
87920
09212
25521
300208
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 2;2;7; 1;1; 1; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;7; 2;6; 2;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau