Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 08/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
585
4904
6172
8638
8394
81385
32036
59350
08703
69914
97262
02414
87030
92484
80625
67642
000237
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 4;4; 5; 6;7; 8; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2; 4;5;5; 4;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 01/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
688
7069
5440
9641
3698
45501
48674
33026
53342
53950
17067
42557
92714
05609
57203
68985
528755
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;9; 4; 6; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 7;9; 4; 5;8; 8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 25/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
203
9553
7181
8731
1522
05570
96674
54977
30951
47735
02081
63642
50867
90499
02955
52883
087426
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2;6; 1;5; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;5; 7; 4;7; 1;1;3; 9;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đắc Nông

kết quả xổ số Đắc Nông XSDNO ngày 18/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
806
3264
5197
7922
9712
71014
76100
60065
68523
09731
82326
44444
86405
89953
32388
58215
711154
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 2;4;5; 2;3;6; 1; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 4;5; 8; 7;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau