Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTV Kết quả xổ số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 21/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
834
4174
6280
1953
2661
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
34356
05675
73186
07336
290538
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5; 2;4;6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6;7; 1;5;5;5; 4;5; 6;
xs_icon

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 14/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
681
9472
1997
5018
7412
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
05908
60207
86017
62642
042902
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 4;7;8; 2;2;7;8;8; 4; 7; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;3; 7;
xs_icon

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 07/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
099
1340
1797
2531
3993
43886
64084
48171
07860
44327
62616
10849
01859
17195
83787
86095
135363
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 7; 1; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 3; 1; 4;6;7; 3;5;5;7;9;
xs_icon

KQXS TV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

kết quả xổ số Trà Vinh XSTV ngày 31/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
614
0694
3527
1423
7214
37977
41670
12516
63325
70828
87844
44385
94729
38330
41872
34683
425326
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;4;6; 3;5;6; 7;8;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 3;5; 4;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau