Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBTH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 10/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
50
854
2202
1083
8679
8450
92684
85698
55479
29707
99032
86099
73472
74808
23644
68200
62713
435569
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7;8; 3; 2; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 9; 2;9;9; 3;4; 8;9;
xs_icon

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 03/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
131
3660
0067
7592
5975
13003
80187
78063
02089
78366
79642
18100
12941
49512
32373
96532
842196
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 2; 1;2; 1;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6;7; 3;5; 7;9; 2;6;
xs_icon

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 27/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
345
8497
2164
5656
6003
00081
64367
92675
24373
22196
52239
73618
94656
20804
32974
31604
038239
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4;4; 8; 9; 9; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;6; 4;7; 3;4;5; 1; 6;7;
xs_icon

KQXS BTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 20/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
991
3010
5756
6036
5493
21993
17447
80683
39910
79026
85552
80718
29078
37332
75090
53873
702581
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 6; 2;6; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6; 3;8; 1; 3; 1;3;3;