Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBTH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 21/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
021
4558
1489
4136
7684
55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540
94656
12668
59095
78766
440134
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 1;5; 1;4; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;8; 6;8; 5; 3;4;9; 5;
xs_icon

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 14/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
134
2074
7546
6206
5321
24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917
11385
18593
44057
55452
751294
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6; 5;7; 1;9; 2;4;5; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;7; 4; 5; 3;4;
xs_icon

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 07/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
168
8544
1180
7083
8392
89825
61096
68710
83014
17777
09061
72903
24769
96566
14981
02681
409565
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4; 5; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;5; 6;8;9; 7; 1;1;3; 2;6;
xs_icon

KQXS BTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 31/08/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
651
6531
4719
4793
9813
66815
30995
51951
10526
99304
85228
86623
15431
05232
57832
99337
590547
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 3;5;9; 3;6;8; 1;1;2;2;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;1; 3;5;