Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBTH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 30/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
137
8260
1597
8596
7670
16278
39923
68808
88047
38345
56909
86217
28751
25842
02878
93086
373430
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 7; 3; 7; 2;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 8;8; 6; 6;7;
xs_icon

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 23/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
44
217
9009
1167
1353
3653
56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215
21663
04760
18672
40726
029023
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;6;9; 5;7;8; 3; 6; 3;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;3; 3;7;9; 2;
xs_icon

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 16/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
006
6577
5722
6768
3605
61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790
18720
35229
85405
69953
506090
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;5;6; 2;7;8;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;5; 8; 7; 4;
xs_icon

KQXS BTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 09/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
598
5526
9314
3544
0800
65493
21522
76764
30271
73391
55846
82570
85797
08435
23907
71929
284521
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 4; 1; 2;6;9; 5; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 1; 1;3;7;8;