Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 21/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
897
0587
8750
0323
1054
25098
67033
43780
57451
00076
53263
28617
61363
52013
43569
25519
078424
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;7;9; 3;4; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 3;3;9; 6; 7; 7;8;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 14/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
172
1602
1492
1300
2075
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
63025
77287
24725
28749
279246
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9; 5;5; 5;6; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5;6;6; 2;4;7; 2;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 07/01/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
542
1511
7546
8604
1174
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
91983
11426
15270
19605
547067
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;8;9; 1; 6; 2;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 7; 8; 4;8; 1;2;3;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 31/12/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
141
2773
1181
8686
4164
65828
90200
15459
28849
06071
44962
72201
85056
87215
01640
08137
184618
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 5;8; 8; 7; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 2;4; 1;3; 1;6;