Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBTH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 08/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
204
9214
1821
0539
6619
86087
26707
86144
77471
89872
68482
58998
11262
94233
36473
16516
732615
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;7; 4;5; 6;9; 1; 3;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 1;2;3; 2;7; 8;
xs_icon

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 01/12/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
489
6624
4878
6633
7646
73118
92235
14711
95385
93994
04986
17171
38820
93115
85805
75166
210867
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;5;8; 4; 3;5; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 1;8; 5;6;9; 4;
xs_icon

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 24/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
776
4935
4137
4453
2514
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
19110
34355
06482
55652
573288
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 4; 5; 5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;5;7; 4; 6; 2;8; 6;
xs_icon

KQXS BTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 17/11/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
587
2884
9918
6181
2954
43243
43715
39710
31411
77451
22676
83258
90802
01569
07478
81072
071559
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;5;8; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;8;9; 9; 2;6;8; 1;4;7;