Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBTH Kết quả xổ số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 08/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
801
5652
3251
2017
5832
07364
98474
57121
71316
74075
04656
13744
96511
75602
36141
48436
862319
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 1;6;7;9; 1; 2;6; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;2;6; 4; 4;5;
xs_icon

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 01/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
585
8670
2569
3634
8454
45033
98538
24234
33707
05792
99809
15528
64032
77500
60426
03459
678403
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 7;9; 6;8; 2;3;4;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;9; 9; 5; 2;
xs_icon

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 24/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
724
3627
6863
6276
5443
19514
37345
78147
11910
87182
27466
79281
35292
50589
93542
69019
282497
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;9; 4;7; 2;3;5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;6; 6; 1;2;9; 2;7;
xs_icon

KQXS BTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH ngày 17/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
279
8776
0823
5584
4497
58023
19346
15568
55320
35921
36349
88882
46962
58435
27366
66275
995407
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 1;3;3; 5; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;6;8; 5;6;9; 2;4; 7;