Mở thưởng hôm nay
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 05/08/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
01
002
4405
2979
6906
3395
42443
07028
02467
28017
58677
13140
97774
54360
22919
72248
30250
988633
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;5;6; 7;9; 8; 3; 3;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 4;7;9; 5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 29/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
076
1639
4116
6439
3748
37091
61539
03036
07038
09340
11980
38005
17010
22011
81558
23081
109421
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 1;6; 1; 6;8;9;9;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 6; 1; 1;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 22/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
324
9885
4279
9067
9357
13916
04970
96036
58569
84361
54885
40847
83439
20622
57856
75504
121133
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 6; 2;4; 3; 6;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7; 1;7;9; 9; 5;5;
xsKH

XSKH Kết quả xổ số Đồng Nai

kết quả xổ số Đồng Nai XSDN ngày 15/07/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
235
4299
6134
6281
3766
58820
75319
37667
30873
01032
88748
17320
09393
89881
50202
88868
911869
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 9; 2;4;5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;7;8;9; 3; 1;1; 3;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau