Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 18/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
003
7103
6611
2255
0623
50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424
71198
09626
68680
80347
243220
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;3; 1; 2;2;3;4;6; 8; 4;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 7; 8;
xs_icon

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 11/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
807
6629
3213
3986
3697
37660
38387
62072
18771
04032
10823
34547
04178
70816
24163
89660
806219
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 3;6;9; 3;9; 2; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;2;8; 6;7; 7;
xs_icon

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 04/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
904
3546
5090
7591
9152
62062
81577
69785
37380
21367
17514
58836
01074
14746
58692
70390
027560
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 4; 6; 6;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 2;7; 4;7; 5; 1;2;
xs_icon

KQXS BL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 28/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
735
0792
4255
2100
1079
07666
49915
55598
43115
11625
14912
92708
34607
04125
90474
32792
263945
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;8; 2;5;5; 5;5; 5; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 6; 4;9; 2;2;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau