Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 11/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
678
2993
0307
0460
4201
32543
76922
43392
45015
30689
74955
66916
40240
83195
06584
61295
985521
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;7; 5;6; 1; 2; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 8; 4;9; 2;3;5;5;
xs_icon

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 04/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
288
3644
4654
5354
6034
22702
90661
08440
79234
21485
39839
10078
13655
44456
47351
34128
593027
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 7; 8; 4;4;9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;4;5;6; 1; 8; 5;8;
xs_icon

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 28/05/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
440
6314
1194
2133
5019
23968
96432
27294
03909
28835
38577
08291
44704
87558
23448
02790
843632
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;9; 4;9; 2; 2;3;5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 8; 7; 1;4;4;
xs_icon

KQXS BL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

kết quả xổ số Bạc Liêu XSBL ngày 21/05/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
072
7851
5793
8256
7582
02666
13030
08580
23491
98548
89906
50620
71105
88627
28935
39571
779132
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;6; 7; 2; 5; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;6; 6; 1;2; 2; 1;3;

Deprecated: Hàm the_block_template_skip_link hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.4.0! Sử dụng wp_enqueue_block_template_skip_link() để thay thế. in /home/xosobay/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031