Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 30/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
492
8740
1656
1023
8746
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
81069
16172
60519
97395
698427
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;9; 3;7; 1; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;6;6; 9;9; 2; 2;3;5;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 23/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
991
2856
1360
4823
6504
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
71812
16421
40534
59223
499819
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6; 2;8;9; 1;3;3; 4;7; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 6; 1;3;5;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 16/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
390
6009
8437
3388
8809
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
09262
63223
20893
61139
566588
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9;9; 3; 7;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 2;5;7; 1;1;4;8; 8; 3;3;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 09/06/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
422
6730
0840
1567
2863
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
32059
75461
51480
47055
232474
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 5; 2; 1;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 1;3;7; 2;3;4; 6;