Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 22/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;6; 9; 1;3;8; 1;2; 2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 5;5; 1;5;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 15/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
237
8921
6147
7397
0764
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
10132
35319
87567
57815
532612
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 2; 5;9; 1; 2;3;7; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;5;7; 2;7;7;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 08/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
295
0467
6525
2473
6357
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
98014
68684
36499
05399
989287
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 4;5; 5; 1; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 2;7; 3; 4;7; 5;9;9;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 01/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
403
5105
8935
5137
3861
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
60499
56328
42231
05485
017689
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 7;8; 1;5;7; 1;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4; 1; 5;9; 3;9;