Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 02/02/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
902
4093
1944
6902
2711
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
15861
89018
77397
64644
169189
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2; 1;8; 8; 2;3;6; 2;4;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;7; 9; 3;7;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 26/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
92
285
7284
0333
1036
2800
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
12229
27113
44133
92648
097317
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3;7; 9; 3;3;6;8; 1;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 3; 2;4;5;9;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 19/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
914
2863
2648
5929
2526
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
21794
86617
74110
15828
346270
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3; 4;7; 6;8;9; 7;9; 6;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 3; 3;5; 4;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 12/01/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
886
5600
2373
6080
5316
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
46076
44087
98236
44753
707383
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 6;9; 6; 5;5;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;9;9; 3;6; 3; 6;7;