Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 23/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
812
4846
4905
7292
0415
94179
86090
18669
79916
08395
78882
69377
65564
62376
39074
81862
254244
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;5;6; 4; 6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;9; 4;6;7;9; 2; 2;5;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 16/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
540
4864
4611
0947
4951
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
24332
04670
22312
12501
817551
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;2; 1;2; 2;5; 2; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 1;6; 4;7; 3; 5;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 09/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
459
6060
1404
9559
8992
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
42227
74943
36815
06796
869657
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5; 5;6; 7; 1;2; 3;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7; 9;9; 6; 2;6;6;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 02/09/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
016
9774
8447
9940
6165
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
91845
42036
73883
06933
844599
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 6;8; 7; 3;6; 5;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9; 4; 1;3; 9;