Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 20/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
021
7995
9883
6971
1912
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
49263
48944
56280
37451
263295
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;3; 1; 5; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 3; 1; 3;7; 4;5; 5;7;8;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 13/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
355
5693
0704
9824
7744
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
96836
08565
78949
21142
483609
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;6;9; 4; 4; 6;9; 2;4;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 5;7; 8; 6;9; 3;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 06/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
06
410
3654
1585
6612
4309
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
82601
36876
10622
50377
601396
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;9; 2; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;8; 6;7;9; 2;5;7; 3;6;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 30/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
404
9385
6570
8095
0350
74270
32516
71904
67385
10004
67001
32941
08079
21758
64644
71486
149395
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;4;4; 6; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 9; 5;5;6; 5; 5;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau