Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 10/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
733
2757
6412
6952
9433
22468
55876
68688
77062
81288
77416
41625
00649
60299
08095
33898
796132
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 5; 2; 3;3; 9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;7; 2;8; 6; 8;8; 5;8;9;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 03/06/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
581
7804
6823
4097
9836
13092
13437
10516
20419
28288
65875
33958
08978
37479
27529
67000
234366
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 6;9; 3;9; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 6; 5;8;9; 1;8; 2;7;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 27/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
050
6041
3781
3603
3362
40755
61391
71215
28458
93913
68057
20564
80369
21054
32944
34408
692204
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 8; 3;5; 1;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;5;7;8; 2;4;9; 1; 1;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 20/05/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
118
4256
8233
2349
9771
17374
27659
13839
91668
67131
85041
05483
42490
34186
25709
51307
533919
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7;9; 8;9; 1;3;9; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9; 8; 1;4; 3;6;