Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 18/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
756
7841
2695
2573
1313
21026
65766
40661
98673
82933
66896
25443
31128
28989
18818
41916
908085
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;6;8; 6;8; 3; 1;3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 1;6; 3;3; 5; 9; 5;6;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 11/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
865
6439
5926
1088
0548
53705
29150
39931
91609
25097
06601
84199
73536
11081
95895
50561
402055
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5;9; 6; 1;6;9; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5; 1;5; 1;8; 5;7;9;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 04/07/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
321
6824
8142
3205
9575
16818
56381
77601
24348
65655
50117
84052
52263
16516
70678
96621
563819
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 6;7;8;9; 1;1;4; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5; 3; 5;8; 1;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 27/06/2024

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
351
6466
5326
5636
7674
97691
24974
96647
65120
56808
52423
49927
36172
33265
78029
65543
660713
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8; 3; 3;6;7;9; 6; 3;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 5;6; 2;4;4; 1;