Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSBDH Kết quả xổ số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 08/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
679
0840
3472
2133
9591
35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695
19295
19656
37645
42002
181440
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6; 3; 2; 3;4; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6; 2; 2;9; 1;3;5;5;
xs_icon

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 01/06/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
239
1065
0600
6539
1223
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
51340
66743
47571
12189
896120
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;5; 6;8;9;9; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;5; 1;7; 9;
xs_icon

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 25/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
46
488
5898
3101
9550
1427
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
57126
06197
37351
66306
714605
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;5; 6;8; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1; 7;8; 8; 1;2;3;7;8;
xs_icon

KQXS BDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

kết quả xổ số Bình Định XSBDH ngày 18/05/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
368
8569
2135
9567
7878
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
50738
93375
47762
45027
036398
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;7;7; 5;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;7;8;9; 5;8; 6; 6;8;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau