Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSDLK Kết quả xổ số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 18/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
436
5566
5520
4530
1045
23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
40627
93575
13163
80340
707749
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 9; 7; 6;7; 5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;3;6; 5; 2;
xs_icon

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 11/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
055
4145
0663
2833
4246
89456
25411
68781
24166
32649
46709
09538
60058
84456
22485
84082
032867
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9; 1; 3;8; 5;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;6;8; 3;6;7; 1;2;5;
xs_icon

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 04/01/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
222
8610
8617
2929
5066
37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825
15863
16338
65354
64645
137436
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 7; 2;3;5;9; 6; 8; 5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4; 3;6;7; 1; 3; 7;
xs_icon

KQXS DLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

kết quả xổ số DakLak XSDLK ngày 28/12/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
162
7170
6911
4718
1599
79084
91299
20408
11064
97111
41350
53209
73722
15166
71019
21916
692080
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8;9; 1;1;6;8;9; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4;6; 4; 9;9;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau