xsmb thứ 3, xsmb ngày 08/06/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63333
06115
03604
47710
20814
12887
90480
76129
05409
67246
8973
2636
4015
3549
2605
8619
1376
6464
7730
5679
140
887
883
24
89
58
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4;5;9; 4;5;5;9; 4;9; 3; 6; 6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 4;6; 3;6;9; 3;7;7;9;

xsmb thứ 7, xsmb ngày 01/06/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12612
12229
52445
78001
35540
84186
27880
36730
86783
11313
4189
8855
7970
2800
8482
7801
1359
6659
5441
4180
019
239
877
70
49
68
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1; 2; 3;9;9; 9; 9; 1;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;9;9; 8; 7; 2;3;6;9;

xsmb thứ 5, xsmb ngày 25/05/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09743
80957
58795
38612
30165
99475
59693
26647
80994
67715
7348
3723
9468
7032
1192
3750
3229
4263
1412
7585
192
342
319
43
55
10
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;5;9; 3;3;9; 2; 2;3; 3;7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;7; 3;5;8; 5; 5; 2;2;3;4;5;

Deprecated: Hàm the_block_template_skip_link hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.4.0! Sử dụng wp_enqueue_block_template_skip_link() để thay thế. in /home/xosobay/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031