Mở thưởng hôm nay
xs

Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

02 04 11 12 14 15 21 29 36 48 56 69 74 91 98

+ Biên độ 5 ngày:

05 06 07 08 16 20 22 23 24 25 28 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 45 46 49 50 51 52 53 55 58 59 62 65 68 70 75 76 78 79 80 82 83 84 87 90 92 93 95 96

+ Biên độ 4 ngày:

17 18 33 43 54 61 63 64 66 73 77 81 85 88 94 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.