xsmb thứ 5, xsmb ngày 19/02/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75801
19995
93219
56742
13459
21260
02582
01053
92502
27859
1440
1020
4024
9170
0057
6215
3858
8144
3559
8224
554
331
982
64
85
24
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1; 2; 5;9; 4;4;4; 1; 2;4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;7;8;9;9;9; 4;6; 2;2;5; 5;

xsmb thứ 5, xsmb ngày 05/02/2024 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69876
47161
54779
83038
54035
40526
22723
04016
92542
30851
1932
1071
3559
6332
2140
4907
6780
8375
6102
2349
806
060
590
07
35
81
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;6;7;7; 6; 2;3;6; 2;2;5;5;8; 2;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;9; 1; 1;5;6; 9; 1;
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Deprecated: Hàm the_block_template_skip_link hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.4.0! Sử dụng wp_enqueue_block_template_skip_link() để thay thế. in /home/xosobay/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031