Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Bình Định Thứ thu-5 ngày 28/10/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

04 05 06 09 14 15 19 21 27 29 34 35 45 49 50 56 67 72 92 94

+ Biên độ 5 ngày:

78 99

+ Biên độ 4 ngày:

04 05 06 09 14 15 19 21 27 29 34 35 45 49 50 56 67 72 92 94

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.