Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Bình Định Thứ thu-5 ngày 09/07/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

00 01 03 04 06 07 20 21 22 24 27 30 35 42 49 53 58 60 62 69 70 76 82 90 95 97

+ Biên độ 5 ngày:

02 26 39 79 99

+ Biên độ 4 ngày:

00 01 03 04 06 07 20 21 22 24 27 30 35 42 49 53 58 60 62 69 70 76 82 90 95 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.