Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Khánh Hòa Thứ thu-4 ngày 06/07/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

00 03 04 06 09 16 22 23 27 35 36 38 55 57 63 69 83 88

+ Biên độ 5 ngày:

01 02 07 26

+ Biên độ 4 ngày:

00 03 04 06 09 16 22 23 27 35 36 38 55 57 63 69 83 88

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.