Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Quảng Ngãi Thứ thu-7 ngày 19/09/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

01 04 06 09 18 19 20 24 27 45 46 47 56 99

+ Biên độ 5 ngày:

00

+ Biên độ 4 ngày:

01 04 06 09 18 19 20 24 27 45 46 47 56 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.