Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Khánh Hòa Thứ thu-4 ngày 25/11/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

03 12 18 22 26 27 37 39 48 58 60 63 65 67 73 79 89 93

+ Biên độ 5 ngày:

06 09 28 34 56

+ Biên độ 4 ngày:

03 12 18 22 26 27 37 39 48 58 60 63 65 67 73 79 89 93

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.