Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Bình Phước Thứ thu-7 ngày 04/04/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

05 18 24 25 26 28 35 45 58 59 69 73 77 79 88

+ Biên độ 5 ngày:

34 36 37 38 57 75 78

+ Biên độ 4 ngày:

05 18 24 25 26 28 35 45 58 59 69 73 77 79 88

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.