Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Cần Thơ Thứ thu-4 ngày 06/07/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

15 16 21 28 48 66 81 82

+ Biên độ 5 ngày:

12 46 89

+ Biên độ 4 ngày:

15 16 21 28 48 66 81 82

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.