Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Bình Phước Thứ thu-7 ngày 11/07/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

06 08 09 10 12 16 17 19 20 23 26 27 30 34 35 39 41 48 56 59 63 64 67 70 77 79 80

+ Biên độ 5 ngày:

00 02 07 15 25 36 49 94

+ Biên độ 4 ngày:

06 08 09 10 12 16 17 19 20 23 26 27 30 34 35 39 41 48 56 59 63 64 67 70 77 79 80

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.