Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Cà Mau Thứ thu-2 ngày 14/06/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

01 02 04 12 14 17 18 19 20 22 23 24 29 34 35 41 44 82 94

+ Biên độ 5 ngày:

16 46 48 49 89

+ Biên độ 4 ngày:

01 02 04 12 14 17 18 19 20 22 23 24 29 34 35 41 44 82 94

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.