Mở thưởng hôm nay
xs

SOI CẦU Tỉnh Bình Phước Thứ chu-nhat ngày 11/04/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

12 17 20 21 23 24 25 27 29 32 36 49 50 62 79

+ Biên độ 5 ngày:

05 07 26 59 60 95

+ Biên độ 4 ngày:

12 17 20 21 23 24 25 27 29 32 36 49 50 62 79

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.