Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTD Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 25/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
77
348
804
059
2079
7123
3738
4897
4969
tructiep
tructiep
tructiep
41443
41075
03599
07545
87109
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;9; 3;4; 3;4; 8;9; 3;5;7;8;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6;9;9; 4;6;9; 5;7;7;9; 1;7;9;
xs_icon

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 24/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
30
785
619
594
2738
2857
7477
7015
3584
tructiep
tructiep
tructiep
31319
32255
87719
58758
97218
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;1; 5;5;8; 9;9;9; 6; 7;8; 1;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5;6;7;8; 8; 6;7; 4;5;5;7; 3;4;
xs_icon

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 23/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
17
025
779
153
1192
2922
8295
5736
1480
tructiep
tructiep
tructiep
79055
83498
79526
64806
29213
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 3; 7;9; 2;5;6;9; 6; 2;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;4;5; 6; 7;9; 1; 2;2;5;8;9;
xs_icon

KQXS TD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 22/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
57
571
895
203
5841
9311
5583
1959
1099
tructiep
tructiep
tructiep
77448
92351
88253
49158
24547
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3;4; 1;1;5;9; 2;9; 1; 1;7; 7;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;3;6;7;8;9; 1;2;4;7; 3; 5;9;