Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTD Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 01/08/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
26
899
010
422
4259
5515
5202
8485
5405
tructiep
tructiep
tructiep
65925
29421
12650
34286
88081
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;2;5; 5;5; 1;2;5;6; 1;3; 8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 2;3;3; 1; 5;6; 8;9;
xs_icon

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 31/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
27
575
826
238
9506
6982
5615
1519
2688
tructiep
tructiep
tructiep
26539
31784
98980
46071
62914
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 1;4; 4;5;9; 1;6;7; 7;8;9; 1;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 6; 1;5; 2;2;4;5;8;8; 6;
xs_icon

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 30/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
72
729
628
115
7527
6372
8921
1153
7468
tructiep
tructiep
tructiep
46918
97507
78150
51666
94715
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7; 5; 5;8; 1;7;8;9; 5;5;6; 3;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3;4;5;9; 3;5;6;8; 2;2;9; 2;6;
xs_icon

KQXS TD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 29/07/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
91
852
172
490
3137
7112
6533
1692
0017
tructiep
tructiep
tructiep
48644
96909
23458
11116
10326
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8;9; 2;5;6;7; 6; 3;6;7;7; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;8; 9; 1;2;6;9; 4;5; 1;2;4;