Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTD Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 21/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
64
104
794
694
6189
0466
4980
0563
6846
tructiep
tructiep
tructiep
11728
25151
51527
34841
52566
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3;4; 7; 1;5;7;8; 1;6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4;8; 3;3;4;6; 6; 9; 1;2;4;4;
xs_icon

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 20/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
22
393
729
536
0634
5730
3813
6767
5531
tructiep
tructiep
tructiep
43807
58233
54210
10239
40303
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;3; 7;7;8; 1;3;4;5;8; 2;3;9; 1;3;4;4;6;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4;7; 5; 6; 1;3;
xs_icon

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 19/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
41
212
766
598
1942
8894
5615
3165
5278
tructiep
tructiep
tructiep
41571
89042
95072
75781
50925
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;2;5;8; 5; 8; 8; 1;2;2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;5;6; 2;5;6; 1;2;8; 1;5; 4;5;8;
xs_icon

KQXS TD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 18/09/2023

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
92
564
906
826
2967
9898
3566
9576
3523
tructiep
tructiep
tructiep
94817
46842
94697
28261
43104
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4; 6;7; 7;9; 3;3;6; 1;7;8; 2;2;4;8;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;4; 1;4;6;7; 2;6; 7; 2;7;8;