Mở thưởng hôm nay
xs_icon

XSTD Kết quả xổ số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 25/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
28
425
055
981
4158
3443
8831
3951
6357
tructiep
tructiep
tructiep
33564
68976
08106
57088
69154
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 2; 1;1;3;5;6;8; 1;7; 3;5;9;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;4; 4;5;7;8; 4;8; 6; 1;8;8;
xs_icon

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 24/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
52
828
294
558
9660
1191
7465
0224
4762
tructiep
tructiep
tructiep
00607
38945
36042
33926
44417
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;7; 3;7; 1;4;4;6;8; 2;5;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2;3;8;8; 2;3;5; 4; 1;2;4;7;
xs_icon

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 23/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
81
608
961
594
2927
1235
7306
4251
0219
tructiep
tructiep
tructiep
77669
20758
11662
49150
73125
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6;8; 1;9; 3;5; 7;8; 1;5;6; 4;6;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1;8; 1;2;8;9; 6; 1;5; 3;4;8;
xs_icon

KQXS TD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

kết quả xổ số Miền Bắc XSTD ngày 22/10/2021

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
17
220
319
205
3329
1960
3013
8505
0372
tructiep
tructiep
tructiep
31166
16493
74574
23615
56628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5;5;6;7; 3;5;7;9; 8; 9; 4;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 1;2;5;6;6; 1;2;4;9; 2; 3;