xsmb thứ 5, xsmb ngày 24-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51678
00595
81492
15143
18952
11569
71542
94245
10886
40074
5028
0402
5989
6790
3227
6074
0716
8137
0706
9696
272
740
345
11
40
04
18
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2;4;6; 1;6;8; 7;8; 7; 2;3;5;5;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 9; 2;4;4;8; 6;9; 2;5;6;

xsmn thứ 5, xsmn ngày 24-09-2021 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
tructiep
tructieptructieptructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

xsmt thứ 5, xsmt ngày 24-09-2021 mở thưởng lúc 17h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
535
877547487942
3637
60078686715099405437114295010580718
2702055974
46917
37671
379472
99
550
6611 9079 5517
0203
28625623713568878398852322618625740
8161768874
06202
24620
851226
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 7;8; 9; 5;7;7; 2;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;2; 4;5;8; 9; 4;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 1;7;7; 5;6; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;9; 6;8; 8;9;